Predstavitev oddelka

Kratka zgodovina oddelka:

Na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani je Oddelek za zdravstveno nego največji in najstarejši. Je tudi najstarejši v Sloveniji. Ponosni smo na svojo tradicijo in na mnoge uspešne diplomante, ki so zaposleni v zdravstvenih in nezdravstvenih institucijah po celi Sloveniji in v tujini. Izobraževanje za zdravstveno nego ima v Sloveniji dolgo tradicijo, na katero je lahko ponosna vsaka medicinska sestra in zdravstvenik. Začelo se je že leta 1923 z ustanovitvijo Šole za zaščitne sestre, ki je začela s poukom 3. 1. 1924. S šolskim letom 1951/52 je Šola za medicinske sestre v Ljubljani začela poleg srednješolk sprejemati tudi kandidatke z zaključeno srednješolsko izobrazbo. Takrat se je v Sloveniji začelo izobraževanje medicinskih sester na višješolskem nivoju. Pomemben mejnik v izobraževanju medicinskih sester je bil pričetek izvajanja univerzitetnega programa zdravstvene vzgoje v študijskem letu 1993/94. Žal se je zadnja generacija vpisala v študijskem letu 1995/96.

V študijskem letu 2010/11 smo na Zdravstveni fakulteti začeli z izvedbo drugostopenjskega študijskega programa Zdravstvena nega.

 

Kategorija: Predstavitev - zdravstvena nega