Volitve dekana

  • RAZPIS VOLITEV

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za dekana

  • PRAVILNIK O VOLITVAH DEKANA

Pravila o volitvah dekana ZF 

  • UGOTOVITVE VOLILNE KOMISIJE PO JAVNEM ODPIRANJU
  • SESTAVA VOLILNE KOMISIJE

viš. pred. mag. Sonja Hlebš, predsednica

viš. pred. mag. Nevenka Gričar, namestnica predsednice

doc. dr. Ruža Pandel Mikuš, članica

asist. mag. Metka Skubic, namestnica članice 

Andrej Vrtačnik, član

Urška Tomažin Goričar, namestnica člana 

  • VOLILNI UPRAVIČENCI
  • SEZNAM KANDIDATOV
  • TERMIN PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA DEKANA
  • REZULTAT VOLITEV
  • IMENOVANJE DEKANA
Kategorija: Predstavitev - splošno