Cenik

Cenik

za študijsko leto 2017/2018
 
Cenik knjižničnih storitev je bil sprejet na 25. seji UO UL dne 20. 2. 2017 in dopolnjen na 29. redni seji UO ZF dne 24. 4. 2017.
 
STORITEV Cena v EUR
Pri knjižničnih storitvah, navedenih v tem ceniku, se DDV ne obračunava (13. točka 1. odstavka 42. člena ZDDV-1, Ur. l. 117/2006, 16. 11. 2006).
Članarina
letna članarina
za študente UL s statusom* 
15,27
za študente drugih visokošolskih zavodov s statusom
26,00

za študente UL brez statusa**

15,27

za dijake (nad 18 let) in upokojence

15,27

za zaposlene na UL

23,00

za druge fizične osebe 

30,00

za osebe od 15. do 18. leta starosti

brezplačno

polletna članarina

za brezposelne***

brezplačno

za študente UL brez statusa**

10,00

za študente drugih  visokošolskih zavodov s statusom 16,00
za druge fizične osebe 24,00
četrtletna članarina
za študente UL brez statusa**
6,00
za študente drugih visokošolskih zavodov s statusom 9,00

za druge fizične osebe 

14,00

mesečna članarina
za študente UL brez statusa**
3,00
za študente drugih visokošolskih zavodov s statusom 5,00

za druge fizične osebe

7,00

Zamudnina

za enoto na dan

knjige, revije, CD-ROM-i, DVD-ROM-i, videokasete  

0,25

čitalniško gradivo (diplomska dela ipd.)

5,92

Obvestilo o poteku roka izposoje

obvestilo

1. obvestilo

0,47

2. obvestilo

0,95

3. obvestilo

2,05

Računalniški izpis
izpis

na stran

0,10 

Izgubljena literatura

za enoto, ki jo je mogoče nabaviti

stroški nabave

dejanski stroški

bančni stroški pri naročilu iz tujine 15,71
stroški obdelave 5,92
za enoto, ki je ni mogoče nabaviti 
odškodnina

2 x nabavna cena

Medknjižnična izposoja

knjige, CD-ROM-i, DVD-ROM-i, videokasete

izposoja posamezne enote za 1 mesec

(podaljšanje roka izposoje 2-krat po 14 dni)
7,41

članek

fotokopije

4,92

članek 

elektronsko posredovanje

3,94

članek nad 20 strani

vsaka nadaljnja stran

0,09

članek – nujno naročilo 
realizacija v 24 urah
dvojna cena
Informacijske storitve
 
na uro
24,62 + stroški
Neprevzeto rezervirano ali naročeno gradivo
 
po enoti
1,00
 
* Študenti Univerze v Ljubljani (redni, izredni študij) s plačilom vpisnih stroškov vsako študijsko leto poravnajo tudi knjižnično članarino, ki omogoča uporabo vseh knjižnic Univerze v Ljubljani (knjižnice vseh fakultet UL), NUK in CTK.
**  Samo v prvem letu po prvi prekinitvi statusa. Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, 2. člen: »Oseba brez statusa študenta je nekdanji študent, ki v danem študijskem letu ni vpisan v letnik programa (ali v dodatno leto), iz katerega opravlja izpite, vaje, seminarje ali zaključno delo po programu.«
*** S potrdilom o iskanju zaposlitve z Zavoda RS za zaposlovanje, starim do 30 dni.
 
Kategorija: Knjižnica

Obvestila knjižnice