izr. prof. dr. Alan Kacin

85.jpg
Habilitacijsko področje
Fizioterapija
Oddelek / katedra
Katedra za fizioterapijo
Tel.
+386 1 300 11 19
Kabinet
328/III
E-mail
Govorilne ure
sreda od 15:00-16:00 in vsak dan ob prisotnosti
Raziskovalno področje in projekti
Raziskovalna metodologija: •Muscle oxygen kinetics, blood flow & oxygen consumption (near-infrared spectroscopy, NIRS) •Cardiac (ECG, heart rate variability) and pressor responses (tonometry, arterial pressure variability) •Muscle and peripheral nerve activation and fatigue measurements (EMGs) •Muscle dinamometry (Isokinetic testing, isometric testing MIVC) •Open- and closed-circuit spirometry (VO2max , pulmonary functions) •Functional testing (single or double leg hops and jumps, spine and trunk stabilization) polygons etc.) •Measurements of skin and core temperatures and heat flows (thermo sensors and thermography) •Sweat response and vasomotor regulation (Laser-Doppler, bio-impedance, sweat-evaporation capsules) •Basic and advanced parametric and nonparametric statistical analyses Področja raziskovalnega dela: •Prevention and treatment of disuse atrophy in patients with joint injury or surgery •Efficiency and safety of blood flow restricted resistance (BFRR) training •Ischemic preconditioning •Mechanisms of muscle hypertrophy and performance adaptations to training •Efficiency of muscle performance enhancement methods (resistance exercise, pliometry, eccentric training, high intensity interval training etc.) •Vascular responses and adaptation to training in healthy, injury and disease •Spine stabilisation and movement control •Clinical posture assessment •Bioenergetics of exercise •Effects of physical agents (heat & cold, electromagnetism, gravity, altitude, ultrasound and light) on skin, muscle, cardiovascular and autonomic nervous systems •Adaptation to normobaric hypoxic environment and altitude
Izbrana bibliografija
Ključni raziskovalni in pregledni članki KACIN, Alan. Preobremenitvena stanja v rami pri športnikih z značilnim gibanjem roke nad glavo = Shoulder overuse sindroms in overhead sports. Delo + varnost, ISSN 0011-7943, 2013, letn. 58, št. 6, str. 44-54. KACIN, Alan, STRAŽAR, Klemen. Frequent low-load ischemic resistance exercise to failure enhances muscle oxygen delivery and endurance capacity. Scandinavian journal of medicine & science in sports, ISSN 0905-7188, 2011, vol. 21, no. 6, str. e231-e241, doi: 10.1111/j.1600-0838.2010.01260.x. KACIN, Alan, GOLJA, Petra, TIPTON, Michael J., MEKJAVIĆ, Igor B. The influence of fatigue-induced increase in relative work rate on temperature regulation during exercise. European journal of applied physiology, ISSN 1439-6319. [Print ed.], 2008, vol. 103, no. 1, str. 71-77, doi: 10.1007/s00421-008-0674-1. KACIN, Alan, GOLJA, Petra, EIKEN, Ola, TIPTON, Michael J., MEKJAVIĆ, Igor B. The influence of acute and 23 days of intermittent hypoxic exposures on the exercise-induced forehead sweating response. European journal of applied physiology, ISSN 1439-6319. [Print ed.], 2007, vol. 99, str. 557-566. GOLJA, Petra, KACIN, Alan, TIPTON, Michael J., MEKJAVIĆ, Igor B. Moderate hypoxia does not affect the zone of thermal comfort in humans. European journal of applied physiology, ISSN 1439-6319. [Print ed.], 2005, vol. 93, str. 708-713 KACIN, Alan, GOLJA, Petra, EIKEN, Ola, TIPTON, Michael J., GORJANC, Jurij, MEKJAVIĆ, Igor B. Human temperature regulation during cycling with moderate leg ischaemia. European journal of applied physiology, ISSN 1439-6319. [Print ed.], 2005, vol. 95, str. 213-220. GOLJA, Petra, KACIN, Alan, TIPTON, Michael J., EIKEN, Ola, MEKJAVIĆ, Igor B. Hypoxia increases the cutaneous threshold for the sensation of cold. European journal of applied physiology, ISSN 1439-6319. [Print ed.], 2004, vol. 92, str. 62-68. KACIN A, MEKJAVIC IB, RODMAN S, KOLEGARD R, EIKEN O. Influence of active recovery following prolonged bed rest on static exercise pressor response. J Gravit Physiol. 2002 Jul;9(1):P91-2. Vabljena predavanja KACIN, Alan. The challenges of acquisition and analysis of nirs muscle haemoglobin kinetics during normal and blood-flow restricted dynamic exercise. V: ZAKYNTHINAKI, Maria (ur.), STIRLING, James Robert (ur.). Modeling and analysis of nonlinear experimental time series : applications to sport : 23 September 2009, Madrid. Madrid: Instituto de Ciencias Matemáticas, 2009, str. 73-86. KACIN, Alan. Fizioterapija z mirovanjem povzročene mišične atrofije = Physiotherapy of inactivity-induced muscle atrophy. V: 13. kongres fizioterapevtov Slovenije, Ljubljana, 15. in 16. maj 2009. ZUPANC, Aleksander (ur.). Zbornik predavanj, (Fizioterapija, ISSN 1318-2102, Letn. 17, suppl. 4). Ljubljana: Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje, 2009, str. 25-33.

Alan Kacin je izredni profesor za področje fizioterapije na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani (UL ZF). Objavlja znanstvena in strokovna dela, razvija in poglablja svoje znanstveno in strokovno znanje ter ima izkazano mednarodno odmevnost in citiranost. Objavljenih ima vrsto izvirnih znanstvenih člankov v SCI revijah s faktorjem vpliva in  preglednih člankov v uveljavljenih mednarodnih in slovenskih znanstvenih revijah. Kot vabljen predavatelj je svoje delo predstavil širši domači in mednarodni javnosti. Objavljene ima prispevke ter povzetke prispevkov na številnih znanstvenih srečanjih s področja fizioterapije, okoljske fiziologije, ergonomije ter športnih in gibalnih znanosti.

Doktorski študij je opravil na Faculty of Science, University of Portsmouth v Veliki Britaniji, kjer je poleg odlične znanstvene izobrazbe pridobil pomembne mednarodne izkušnje in povezave. Je član Raziskovalne skupine za biomedicinske raziskave ter ustanovitelj in vodja Laboratorija za fizioterapijo na UL ZF. V obdobju podoktorskega projekta (2007-2008) je svoje raziskovalno delo nadgradil na interdisciplinarni ravni, saj je v raziskovalno delo povezal domače in mednarodne strokovnjake s področja fizioterapije, ortopedije, interne medicine ter športnih in gibalnih znanosti. Njegovo ključno področje raziskovanja je vpliv vadbe z zmanjšanim pretokom krvi (ishemična vadba) na zmogljivost in morfološke značilnosti skeletne mišice. Kot vodja laboratorija in aplikativnega projekta L3-5509 ARRS je od leta 2010 do danes vzpostavil tesno sodelovanje z več domačimi in tujimi ustanovami, in sicer Ortopedska klinika UKC-LJ, Klinični inštitut za radiologijo UKC-LJ, Klinični oddelek za intenzivno terapijo UKC-LJ, Inštitut za patofiziologijo UL MF, Inštitut za anatomijo UL MF, School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough Univeristy (Velika Britanija), Muscle Physiology and Biomechanics Research Unit, University of Southeren Denmark (Danska) ter Muscle Research Group, Norwegian School of Sport Sciences (Norveška). Od leta 2015 dalje je tudi član programske skupine Molekularni mehanizmi razvoja in delovanja skeletne mišice (P3-0043) UL MF. S tem je zagotovil širitev raziskovalnih aktivnosti laboratorija na področje morfoloških in molekularnih mehanizmov skeletne mišice, vzpostav