izr. prof. dr. Alan Kacin

85.jpg
Habilitacijsko področje
Fizioterapija
Oddelek / katedra
Katedra za fizioterapijo
Tel.
+386 1 300 11 43
Kabinet
316/III
E-mail
Govorilne ure
sreda od 15:00-16:00 in vsak dan ob prisotnosti
Raziskovalno področje in projekti
Raziskovalna metodologija: •Muscle oxygen kinetics, blood flow & oxygen consumption (near-infrared spectroscopy, NIRS) •Cardiac (ECG, heart rate variability) and pressor responses (tonometry, arterial pressure variability) •Muscle and peripheral nerve activation and fatigue measurements (EMGs) •Muscle dinamometry (Isokinetic testing, isometric testing MIVC) •Open- and closed-circuit spirometry (VO2max , pulmonary functions) •Functional testing (single or double leg hops and jumps, spine and trunk stabilization) polygons etc.) •Measurements of skin and core temperatures and heat flows (thermo sensors and thermography) •Sweat response and vasomotor regulation (Laser-Doppler, bio-impedance, sweat-evaporation capsules) •Basic and advanced parametric and nonparametric statistical analyses Področja raziskovalnega dela: •Prevention and treatment of disuse atrophy in patients with joint injury or surgery •Efficiency and safety of blood flow restricted resistance (BFRR) training •Ischemic preconditioning •Mechanisms of muscle hypertrophy and performance adaptations to training •Efficiency of muscle performance enhancement methods (resistance exercise, pliometry, eccentric training, high intensity interval training etc.) •Vascular responses and adaptation to training in healthy, injury and disease •Spine stabilisation and movement control •Clinical posture assessment •Bioenergetics of exercise •Effects of physical agents (heat & cold, electromagnetism, gravity, altitude, ultrasound and light) on skin, muscle, cardiovascular and autonomic nervous systems •Adaptation to normobaric hypoxic environment and altitude
Izbrana bibliografija
Ključni raziskovalni in pregledni članki KACIN, Alan. Preobremenitvena stanja v rami pri športnikih z značilnim gibanjem roke nad glavo = Shoulder overuse sindroms in overhead sports. Delo + varnost, ISSN 0011-7943, 2013, letn. 58, št. 6, str. 44-54. KACIN, Alan, STRAŽAR, Klemen. Frequent low-load ischemic resistance exercise to failure enhances muscle oxygen delivery and endurance capacity. Scandinavian journal of medicine & science in sports, ISSN 0905-7188, 2011, vol. 21, no. 6, str. e231-e241, doi: 10.1111/j.1600-0838.2010.01260.x. KACIN, Alan, GOLJA, Petra, TIPTON, Michael J., MEKJAVIĆ, Igor B. The influence of fatigue-induced increase in relative work rate on temperature regulation during exercise. European journal of applied physiology, ISSN 1439-6319. [Print ed.], 2008, vol. 103, no. 1, str. 71-77, doi: 10.1007/s00421-008-0674-1. KACIN, Alan, GOLJA, Petra, EIKEN, Ola, TIPTON, Michael J., MEKJAVIĆ, Igor B. The influence of acute and 23 days of intermittent hypoxic exposures on the exercise-induced forehead sweating response. European journal of applied physiology, ISSN 1439-6319. [Print ed.], 2007, vol. 99, str. 557-566. GOLJA, Petra, KACIN, Alan, TIPTON, Michael J., MEKJAVIĆ, Igor B. Moderate hypoxia does not affect the zone of thermal comfort in humans. European journal of applied physiology, ISSN 1439-6319. [Print ed.], 2005, vol. 93, str. 708-713 KACIN, Alan, GOLJA, Petra, EIKEN, Ola, TIPTON, Michael J., GORJANC, Jurij, MEKJAVIĆ, Igor B. Human temperature regulation during cycling with moderate leg ischaemia. European journal of applied physiology, ISSN 1439-6319. [Print ed.], 2005, vol. 95, str. 213-220. GOLJA, Petra, KACIN, Alan, TIPTON, Michael J., EIKEN, Ola, MEKJAVIĆ, Igor B. Hypoxia increases the cutaneous threshold for the sensation of cold. European journal of applied physiology, ISSN 1439-6319. [Print ed.], 2004, vol. 92, str. 62-68. KACIN A, MEKJAVIC IB, RODMAN S, KOLEGARD R, EIKEN O. Influence of active recovery following prolonged bed rest on static exercise pressor response. J Gravit Physiol. 2002 Jul;9(1):P91-2. Vabljena predavanja KACIN, Alan. The challenges of acquisition and analysis of nirs muscle haemoglobin kinetics during normal and blood-flow restricted dynamic exercise. V: ZAKYNTHINAKI, Maria (ur.), STIRLING, James Robert (ur.). Modeling and analysis of nonlinear experimental time series : applications to sport : 23 September 2009, Madrid. Madrid: Instituto de Ciencias Matemáticas, 2009, str. 73-86. KACIN, Alan. Fizioterapija z mirovanjem povzročene mišične atrofije = Physiotherapy of inactivity-induced muscle atrophy. V: 13. kongres fizioterapevtov Slovenije, Ljubljana, 15. in 16. maj 2009. ZUPANC, Aleksander (ur.). Zbornik predavanj, (Fizioterapija, ISSN 1318-2102, Letn. 17, suppl. 4). Ljubljana: Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje, 2009, str. 25-33.

Alan Kacin je docent za področje fizioterapije na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani(UL ZF). Objavlja znanstvena in strokovna dela, razvija in poglablja svoje znanstveno in strokovno delo ter ima izkazano mednarodno odmevnost in citiranost. Vse svoje znanstvene dosežke je objavil v mednarodnih revijah, od tega več kot 80% v SCI revijah s faktorjem vpliva več kot 1,3. 

Podiplomski doktorski študij je opravil na University of Portsmouth, Faculty of Science, Department of Sport and Exercise Science, v Veliki Britaniji, kjer je poleg vrhunske znanstvene izobrazbe pridobil ključne mednarodne izkušnje in med-institucionalne povezave. Je član Raziskovalne skupine za biomedicinske raziskave na UL ZF in ključni raziskovalec pri zagonu in razvoju raziskovalnega dela Laboratorija za fizioterapijo na UL ZF. Od leta 2007 dalje, v obdobju svojega podoktorskega projekta, je svoje raziskovalno delo nadgradil na interdisciplinarni ravni, saj v raziskovalno delo povezuje domače in mednarodne strokovnjake s področja fizioterapije, različnih vej medicine (predvsem ortopedija in kardivaskularne medicine) in matematike (modeliranje fizioloških odzivov in analiza fizioloških signalov). Njegovo ključno področje raziskovanja je vpliv vadbe z zmanjšanim pretokom krvi na delovanje in zmogljivost skeletne mišice. Posledično je kot vabljen predavatelj samo v letu 2009 predstavil svoje delo širši domači in mednarodni javnosti na enem domačem in dveh mednarodnih znanstvenih srečanjih. Prav tako ima objavljene znanstvene prispevke ter povzetke znanstvenih prispevkov na številnih mednarodno uveljavljenih konferencah s področja fizioterapije, okoljske fiziologije in ergonomije, športnih in gibalnih znanosti in medicine športa.

Pri svojem delu sodeluje v laboratorijskem in kliničnem pedagoškem procesu ter je mentor pri diplomskih delih študentov fizioterapije. Na dodiplomskem študijskem programu Fizioterapija je nosilec obveznega strokovnega predmeta Kinezioterapija in izbirnega strokovnega predmeta Vadba za izboljšanje mišične zmogljivosti. Pedagoško dela opravlja tudi pri dveh drugih obveznih strokovnih predmetih , in sicer Ocenjevalne metod v fizioterapiji in Inštrumentalna fizioterapija – mehanoterapija in termoterapija. Na novem magistrskem študijskem programu Fizioterapija je nosilec obeznega strokovnega predmeta Bioenergetika gibanja in vplivi delavnega okolja in izbirnega strokovnega predmeta Fizioterapija v športu.