Predstavitev

Obvestilo študentom, ki bodo v študijskem letu 2017-18 izjemno vpisani v višji letnik, podaljšali status, prepisali iz izrednega na redni študij in opravljali obveznosti kot osebe brez statusa

 

 

 

Spoštovane študentke in študenti!

Podajamo vam nekatere informacije v zvezi s stroški in postopki opravljanja študijskih obveznosti v prihodnjem študijskem letu.

- izjemni vpis v višji letnik in podaljšan status študenta

- ponovni vpis za izredni študij

- prepis iz izrednega na redni študij

- opravljanje obveznosti kot oseba brez statusa

- priporočena dokazila k vlogi

Kategorija: Obvestila službe za študijske zadeve

Obvestila Referat