Zaključeni projekti

ARRS / Raziskovalni projekt
L3-5509, Nova tehnologija preprečevanja in zdravljenja atrofij skeletnih mišic
Vodja: doc. dr. Alan Kacin
Zaključen: 2016

ARRS / Raziskovalni projekt
J2-5462, Razvoj novih tehnologij za ločevanje in čiščenje črne ter sive vode
Vodja: izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc  
Zaključen: 2016

ARRS / Raziskovalni projekt
J3-5499, Nef, izločen z eksosomi iz celic okuženih z virusom HIV, pomembno prispeva k razvoju nevroloških simptomov AIDS-a
Vodja: prof. dr. Matija Boris Peterlin, UL MF
Vodja projekta na UL ZF: prof. dr. Veronika Kralj - Iglič
Zaključen: 2016

Mednarodni projekt / START – Danube Region Project Fund
SANDANUBE - Sustainable sanitation in small settlements of the Danube region
Nosilec projekta: Global Water Partnership
Vodja projekta na UL ZF: izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc
Trajanje: 2015 - 2016

Mednarodni projekt / Norveški finančni mehanizem 2009-2014
A-Qu-A, Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju
Vodja projekta na UL ZF: dr. Marija Tomšič
Trajanje: 2015 - 2016
Več informacij o projektu

Mednarodni projekt / Norveški finančni mehanizem 2009-2014
Soustvarjanje pomoči družinam v skupnosti, Soustvarjanje pomoči družinam v skupnosti – Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja
Nosilec projekta na UL ZF: izr. prof. dr. Darja Rugelj
Trajanje: 2015 - 2016
Več informacij o projektu

Mednarodni projekt / 7OP
TURaS, Transitioning towards urban resilience and sustainability
Vodja projekta na UL ZF: izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc
Trajanje: 2011 - 2016
Več informacij o projektu

Mednarodni projekt / 7OP
DRONIC, Application of an unmanned surface vessel with ultrasonic, environmentally friendly system to (map and) control blue-green algae (Cyanobacteria)
Koordinator projekta: LG SOUND, Nizozemska
Vodja na UL ZF: dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič  
Več informacij o projektu

Mednarodni projekt / Lifelong Learning / Leonardo da Vinci / TOI
AQUA-VET, Introducing Aquaponic in VET: Tools, teaching Units, and teacher training to implement the innovative instrument GLOBE
Vodja na UL ZF: izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc
Zaključen: 2014
Več informacij o projektu

Mednarodni projekt / EUREKA
IMIPEB, Izolacija mikrovesiklov iz periferne krvi / Isolation of microvesicles from peripheral blood
Vodja: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič
Zaključen: 2013

Mednarodni projekt / ERA-net Cornet
AOP4Water, Reducing fresh water consumption in high water volume consuming industries by recycling AOP-treated effluents
Vodja: dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič
Zaključen: 2013
Več informacij o projektu   

Mednarodni projekt / EUREKA!5007
FISH-CWUS, Innovative technologies for water reuse (recycling) in fish farms
Vodja: izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc
Zaključen: 2012

Mednarodni projekt / 7OP
SANBOX, Development of an innovative sanitation and wastewater treatment system for remote located tourist facilities
Vodja na UL ZF: izr. prof. Tjaša Griessler Bulc
Zaključen: 2011
Več informacij o projektu

Mednarodni projekt / COST
COST | European Cooperation in Science and TechnologyEnhancing the role of medicine in the management od European Health system - implications for control, innovation and user voice
Vodja na UL ZF: izr. prof. dr. Majda Pahor
Zaključen: 2009

Mednarodni projekt / Asia link EU Programme CN/ASIA link/026(110-374)
URO project
Vodja: prof. dr. France Sevšek
Zaključen: 2008

ARRS / Ciljni raziskovalni program
Študija celostnega sklapljanja zdravstvenih in okoljskih podatkov v Zasavju kot model študije  za podporo pri oblikovanju in izvajanju medsektorskih politik s področja okolja in zdravja (Slovene)
Vodja: doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, Fakulteta za zdravstvo Jesenice
Vodja na UL ZF: mag. Gregor Jereb
Zaključen: 2012

ARRS / Raziskovalni projekt
Obvladovanje mikrobne adhezije na kontaktnih površinah / Microbial adhesion management on material surfaces
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc
Zaključen: 2014

ARRS / Raziskovalni projekt
Napredno čiščenje voda z ultrazvokom in kavitacijo / Advanced water treatment with ultrasound and cavitation
Vodja: prof. dr. Boris Kompare, UL FGG
Vodja na UL ZF: doc. dr. Tjaša Griessler Bulc
Zaključen: 2014

ARRS / Raziskovalni projekt
Mikrovezikli kot dejavnik tveganja sekundarnih tromboembolij  
Vodja: prof. dr. Veronika Kralj – Iglič  
Zaključen: 2014

ARRS / Raziskovalni projekt
Interakcije med nanodelci z različno površino in modelnimi biološkimi sistemi / Interaction between nanoparticles with different surface and model biological systems
Vodja: prof. dr. Damjana Drobne, UL BF
Vodja na UL ZF: prof. dr. Veronika Kralj – Iglič  
Zaključen: 2014

ARRS / Raziskovalni projekt
Medgeneracijska slidarnost v Sloveniji / Intergenerational solidarity in Slovenia
Vodja: prof. dr. Valentina Hlebec, UL FSD
Vodja na UL ZF: izr. prof. dr. Majda Pahor
Zaključen: 2012

ARRS / Raziskovalni projekt
Klinični pomen posredovanih interakcij med membranskimi strukturami/ Clinical relevance of mediated interactions between membranous structures
Vodja: prof. dr. Veronika Kralj - Iglič
Zaključen: 2012

ARRS / Raziskovalni projekt
Vadba za starejše in stabilno stopalo / Exercise for elderly and stable foot  
Vodja: prof. dr. Vojko Strojnik, UL FŠ
Vodja na UL ZF: izr. prof. dr. Darja Rugelj
Zaključen: 2012

ARRS / Raziskovalni projekt
Aktivna in zdrava starost  / Active and healthy ageing
Vodja: prof. dr. France Sevšek
Zaključen: 2011

ARRS / Raziskovalni projekt
Vpliv spreminjanja senzoričnega priliva na vnaprejšnje prilagoditve drže / The influence of changed sensory conditions on anticipatory postural adjustments
Vodja: izr. prof. dr. Darja Rugelj  
Zaključen: 2011

ARRS / Podoktorski raziskovalni projekt
Razvoj in ovrednotenje novih fizioterapevtskih metod za doseganje optimalne mišične zmogljivosti in zdravljenje mišične atrofije / Development and evaluation of new physiotherapeutic means for optimal muscle conditioning and muscle atrophy treatment
Vodja: doc. dr. Alan Kacin
Zaključen: 2008

ARRS / Raziskovalni projekt
Vadba za šport in zdravje / Excercise for sport and health
Vodja: prof. dr. Vojko Strojnik, UL FŠ
Vodja na UL ZF: izr. prof. dr. Darja Rugelj  
Zaključen: 2007

ARRS / Raziskovalni projekt
Merilni sistemi za vrednotenje in analizo kontraktivnih lastnosti mišic zdravih oseb in oseb z okvarami/ Measuring systems for analysis and evaluation of contractile properties in healthy persons and persons with muscle disorders
Vodja: doc. dr. Dejan Križaj, UL FE
Vodja na UL ZF:  doc. dr. Raja Gošnak Dahmane
Zaključen: 2007

Ministrstvo za šolstvo / Raziskovalni projekt
Socialna integracija starostnikov v Sloveniji/ Social integration of elderly in Slovenia
Vodja: prof. dr. Valentina Hlebec, UL FSD
Vodja na UL ZF: izr. prof. dr. Majda Pahor
Zaključen: 2007

Ministrstvo za šolstvo / Raziskovalni projekt
Porodnišnice za današnji čas, razvoj kakovosti obporodne skrbi, žensko osrediščena perspektiva
Vodja: dr. Živa Novak Antolič, UL MF
Vodja na UL ZF: izr. prof. dr. Majda Pahor
Zaključen: 2007

Ministrstov za šolstvo / Raziskovalni projekt
Celostna obravnava starostnikov/ Integrated approach to elderly
Vodja: prof. dr. Božo Kralj
Zaključen: 2007

ARRS / Raziskovalni projekt
Medpoklicno sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki/ Interoccupational cooperation between nurses and doctors
Vodja: izr. prof. dr. Majda Pahor
Zaključen: 2007

ARRS / Raziskovalni projekt
Vpliv fizioterapevtskih postopkov na variabilnost srčnega utripa / Influence of physical therapy agents on heart rate variability
Vodja: prof.dr. Božo Kralj
Zaključen: 2002

ARRS / Bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje / Slovenija – ZDA
Nanodelci na dielektičnih mejnih površinah  
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 2015 - 2016

ARRS / Bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje / Slovenija – Francija
Specifični efekti molekularnih ionov / Specific effects for molecular ions
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc
Zaključen: 2013

ARRS / Bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje / Slovenija – Rusija
Študij ionsko specifičnih pojavov - kontinuumska elektrostatika makromolekul / Study of ion-specific effects in terms of the continuum-solvent electrostatics of macromolecules
Vodja: doc. dr. Klemen Bohinc
Zaključen: 2013

ARRS / Bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje / Slovenija – Finska
Izolacija in karakterizacija mikrovesiklov iz telesnih tekočin / Isolation and characterisation of microvesicles from body fluids
Vodja: prof. dr. Veronika Kralj – Iglič  
Zaključen: 2013

ARRS / Bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje / Slovenija – Kitajska
Biološke in fizikalne lastnosti površin / Biological and physical properties of surfaces
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc
Zaključen: 2013

ARRS / Bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje / Slovenija – Norveška
Inovativne tehnologije čiščenja odpadnih voda brez vpliva na okolje za turistične objekte na sensitivnih območjih / Innovative technologies for zero emmision wastewater treatment for tourist facilities at sensitive areas
Vodja: izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc
Zaključen: 2012

ARRS / Bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje / Slovenija – ZDA
Fizikalno-biološke lastnosti površin / Physico-biological properties of surfaces
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc
Zaključen: 2012

ARRS / Bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje / Slovenija – Avstrija
Pomen lateralne in orientacijske ureditve lipidnih molekul za biološko relevantne nelamelarne lipidne faze / Role of lateral and positional distribution of lipid molecules in biologically relevant nonlamellar lipid phases
Vodja: prof. dr. Veronika Kralj – Iglič  
Zaključen: 2012


Drugi projekti

Mestna občina Ljubljana
Program za povečevanje mobilnost starejših peščcev udeležencev v prometu MOL
Vodja: izr. prof. dr. Darja Rugelj
Zaključen: 2013

Mestna občina Ljubljana
Hrup v vrtcu - osveščanje otrok, vzgojiteljev in staršev
Vodja: mag. Katarina Kacjan Žgajnar
Zaključen: 2013

Mestna občina Ljubljana
Program za povečanje mobilnosti starejših pešcev udeležencev v prometu MOL
Vodja: izr. prof. dr. Darja Rugelj
Zaključen: 2012

Mestna občina Ljubljana
Kaj lahko sam storim za varno hrano?
Vodja: mag. Andrej Ovca
Zaključen: 2012

Mestna občina Ljubljana
Hrup v vrtcih MOL in kako ga zmanjšati
Vodja: mag. Katarina Kacjan Žgajnar
Zaključen: 2011

Mestna občina Ljubljana
Higiena rok med učenci osnovnih šol in njihovimi učitelji v Mestni občini Ljubljana
Vodja: mag. Gregor Jereb
Zaključena: 2010, 2011

Mestna občina Ljubljana
Zdrava ženska - zdrave družine prihodnosti
Vodja: doc. dr. Ana Polona Mivšek  
Zaključena: 2011

Mestna občina Ljubljana
Povečanje učinkovitosti patronažnega varstva s posebnim poudarkom na preventivi kroničnih nalezljivih bolezni na območju MOL
Vodja: doc. dr. Olga Šuštaršič
Zaključen: 2004

Mestna občina Ljubljana
Testiranje telesne pripravljenosti starostnikov
Vodja: doc. dr. Miroljub Jakovljević
Zaključen: 2003

Projekt v sodelovanju z gospodarstvom (Luka Koper)
Kontrola onesnaženosti zraka s prašnimi usedlinami na področju krajevne skupnosti Ankaran
Vodja: doc. dr. Borut Poljšak in mag. Gregor Jereb
Zaključeni: 2006, 2008, 2010

ARRS in British Council
Priprava znanstvenih publikacij in raziskovalnih projektov
Vodja: doc. dr. Darja Rugelj
Zaključen: 2008

Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS
Zmanjševanje poškodb sklepov v različnih športnih gibanjih
Vodja: doc. dr. Renata vauhnik
Trajanje: 2016

Fundacija za financiranje športnih organzacij v RS
Pomen metabolnih in kontraktilnih lastnosti stegenskih in golenskih mišic na utrujanja nogometašev
Vodja: doc. dr. Alan Kacin  
Trajanje: 2016

Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS
Zmanjševanje poškodb sklepov v različnih športnih gibanjih
Vodja: doc. dr. Renata Vauhnik
Zaključen: 2014

Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS
Razvoj in ovrednotenje novih fizioterapevtskih metod za doseganje optimalne mišične zmogljivosti in zdravljenje mišične atrofije
Vodja: dr. Alan Kacin
Zaključen: 2007, 2008

Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS
Napor pri hoji s palicami
Vodja: prof. dr. France Sevšek
Zaključen: 2002Kategorija: Raziskovanje - Raziskovalni inštitut