Projekti v teku

MEDNARODNI PROJEKTI

 

Horizont 2020 

EdiCitNet, Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities

Koordinator: Technische Universitaet Berlin, Nemčija

Odgovorni nosilec na UL ZF: izr. prof. dr. Tjaša Bulc  

Trajanje: 2018 - 2023

 

COST 

Circular City Re.Solution, Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city

Koordinator: BOKU University of Natural Resources and Life Sciences, Avstrija

Odgovorni nosilec na UL ZF: izr. prof. dr. Tjaša Bulc  

Trajanje: 2018 – 2022

 

Horizont 2020 (FETOPEN-01-2016-2017)

Ves4US, Microalgae-derived extracellular vesicles for tailor-made nanomaterials

Koordinator: Consiglio Nazionale delle Richerche, Italija 

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Veronika kralj - Iglič 

Trajanje: 2018 - 2021

 

ERASMUS+ (KA203 - Strategic Partnerships for higher education)

PreconNet, Preconceptional Health of Youth, bridging the gap in and through education Tampere

Koordinator: University of Applied Sciences, Finska  

Odgovorni nosilec na UL ZF: doc. dr. Ana Polona Mivšek  

Trajanje: 2018 - 2020

 

ERASMUS+ (KA203 - Strategic Partnerships for higher education)

DigiNurse, Learning ICT Supported Nursing for Self-Management of Patients

Koordinator: Tampere University of Applied Sciences, Finska

Odgovorni nosilec na UL ZF: mag. Marija Milavec Kapun  

Trajanje: 2017 – 2020

 

ERASMUS+ (KA203 - Strategic Partnerships for higher education)

AQU@TEACH, Innovative educational tools to promote learning among European students using aquaponics

Koordinator: University of Greenwich, ZK

Odgovorni nosilec na UL ZF: izr. prof. dr. Tjaša Bulc  

Trajanje: 2017 - 2020

 

ERASMUS+ (KA202 Project with multiple beneficiaries)

DIEBLEMORAD, Design, Implementation and Evaluation of a Blended Mobility countinuous education course for radiographers

Koordinator: Odisee vzw, Belgija  

Odgovorni nosilec na UL ZF: Tina Starc, MSc 

Trajanje: 2017 - 2019

 

COST 

AMICI, Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases 

Koordinator: Zuyd University of Applied Sciences, Nizozemska 

Odgovorni nosilec na UL ZF: doc. ddr. Klemen Bohinc  

Trajanje: 2016 - 2020

 

COST 

EUROCAROTEN, European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health 

Koordinator: Universidad de Sevilla, Španija 

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Polonca Trebše

Trajanje: 2016 - 2020

 

COST 

The EU Aquaponics Hub - Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU

Koordinator: University of Greenwich, ZK 

Odgovorni nosilec na UL ZF: izr. prof. dr. Tjaša Bulc  

Trajanje: 2014 -2018

 

ARRS RAZISKOVALNI PROGRAMI

 

P2-0250, Metrologija in biometrični sistemi 

Vodja: prof. dr. Štruc Vitomir

Odgovorni nosilec na UL ZF: izr. prof. dr. Janez Žibert

Trajanje: 2018 - 2023   

 

P3-0388, Mehanizmi varovanja zdravja 

Vodja: izr. prof. dr. Griessler Bulc Tjaša

Trajanje: 2014 - 2020  

 

P5-0018, Sistemi za podporo odločanju v elektronskem poslovanju 

Vodja: prof. dr. Pucihar Andreja

Odgovorni nosilec na UL ZF: doc. dr. Andrej Starc

Trajanje: 2004 - 2018  

 

ARRS RAZISKOVALNI PROJEKTI

 

J1-9162, Neurotoksičnost ali neuroprotektivnost nanomaterialov: vpliv biokorone

Vodja: prof. dr. Damjana Drobne

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Veronika Kralj Iglič  

Trajanje: 2018 – 2021

 

V3-1722, Poskus interpretacije rezultatov biomonitoringa v povezavi s podatki o onesnaženosti okolja, s poudarkom na onesnaženosti zraka in oceni potencialnih vplivov teh onesnažil na zdravje prebivalcev 

Vodja: prof. dr. Horvat Milena 

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Polonca Trebše  

Trajanje: 2018 – 2019

 

J2-8166 , Anizotropni magnetni nanodelci za magneto-mehansko zdravljenje raka

Vodja: prof. dr. Makovec Darko 

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Veronika Kralj Iglič  

Trajanje: 2017 – 2020

 

J2-8169, Piezoelektrični biomateriali za regeneracijo s pomočjo elektro-stimulacije 

Vodja: prof. dr. Vukomanović Marija 

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Veronika Kralj Iglič  

Trajanje: 2017 – 2020

 

J2-8162 , Zapiranje snovnih poti pri čiščenju komunalnih odpadnih voda z zelenimi tehnologijami

Vodja: izr. prof. dr. Griessler Bulc Tjaša  

Trajanje: 2017 – 2020

 

J5-7098 , Določanje parametrov krvi in zunajceličnih veziklov za optimizacijo športnih rezultatov

Vodja: prof. dr. Kralj Iglič Veronika  

Trajanje: 2016 – 2018

 

J2-7371 , Visoko-zmogljive nanostrukturirane prevleke za preboj za koncentratorske sončne elektrarne 

Vodja: prof. dr. Jerman Ivan 

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Polonca Trebše 

Trajanje: 2016 – 2018

 

V1-1641, Potencialne snovi za vključitev na kandidatno listo zakonodaje REACH 

Vodja: prof. dr. Trebše Polonca 

Trajanje: 2016 – 2018

 

ARRS PROJEKTI MEDNARODNEGA SODELOVANJA

 

Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Japonsko

Interakcije med nabitimi delci in lipidnimi membranami 

Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc  

Trajanje: 2018 – 2020

 

Znanstveno raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA

Potencial naravnih čistilnih sredstev za obvladovanje biofilmov v živilski industriji 

Vodja: doc. dr. Rok Fink  

Trajanje: 2018 - 2019

 

Znanstveno raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA

Nanomateriali za dezinfekcijske namene  

Vodja: prof. dr. Polonca Trebše  

Trajanje: 2018 - 2019

 

Znanstveno raziskovalno sodelovanje med RS in Republiko Srbijo

Obvladovanje mikrobne adhezije na biomaterialih  

Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc  

Trajanje: 2018 – 2019

 

Znanstveno raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA

Modeliranje električne dvojne plasti: končna velikost in hidratacija ionov 

Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc  

Trajanje: 2017 – 2018

 

Znanstveno raziskovalno sodelovanje med RS in Rusijo

Sledenje rianodinskh insekticidov v okolju  

Vodja: prof. dr. Polonca Trebše  

Trajanje: 2016 - 2018

 

Znanstveno raziskovalno sodelovanje med RS in Rusijo

Delci na meji zrak-kapljevina. Eksperimenti in teorija  

Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc  

Trajanje: 2016 – 2018

 

Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) 

Ionska specifika elektrolitskih raztopin v stiku s površinami  

Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc  

Trajanje: 2016 – 2018

 

NACIONALNI PROJEKTI (DRUGI)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021
 
Naziv: MUL 2018-2021
 
Trajanje: 2018-2021
 
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
 
ESS 4

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2019 

Naziv: IGLOBER 

Vodja: mag. Nevenka Ferfila  

Trajanje: 2018

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017-2020 

Naziv: Tudi v starosti varno živim doma  

Vodja:dr. Marija Tomšič  

Trajanje: 2018

Plakat

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017-2021 

Naziv: Novo življenje starega kompleta 

Vodja: mag. Nevenka Ferfila  

Trajanje: 2018

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017-2022 

Naziv: Sobivanje z demenco 

Vodja: dr. Marija Tomšič  

Trajanje: 2018

Plakat

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Fundacija RS za šport 

Sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2018 

Naziv: Zmanjševanje poškodb sklepov v različnih športnih gibanjih 

Vodja: doc. dr. Renata Vauhnik  

Trajanje: 2018

 

MNZ, Ministrstvo za notranje zadeve  

Naziv: Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem 

Vodja: UL FF 

Odgovorni nosilec na UL ZF: mag. Marija Milavec Kapun  

Trajanje: 2016 - 2018

Projekt sofinancira Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje

 

 

Kategorija: Raziskovanje - Raziskovalni inštitut