Projekti v teku

MEDNARODNI PROJEKTI

Horizont 2020 

EdiCitNet, Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities

Koordinator: Technische Universitaet Berlin, Nemčija

Odgovorni nosilec na UL ZF: izr. prof. dr. Tjaša Bulc  

Trajanje: 2018 - 2023


COST 

Circular City Re.Solution, Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city

Koordinator: BOKU University of Natural Resources and Life Sciences, Avstrija

Odgovorni nosilec na UL ZF: izr. prof. dr. Tjaša Bulc  

Trajanje: 2018 – 2022


Horizont 2020 (FETOPEN-01-2016-2017)

Ves4US, Extracellular vesicles from a natural source for tailor-made nanomaterials

Koordinator: Consiglio Nazionale delle Richerche, Italija 

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Veronika kralj - Iglič 

Trajanje: 2018 - 2021


ERASMUS+ (KA203 - Strategic Partnerships for higher education)

PreconNet, Preconceptional Health of Youth, bridging the gap in and through education Tampere

Koordinator: University of Applied Sciences, Finska  

Odgovorni nosilec na UL ZF: doc. dr. Ana Polona Mivšek  

Trajanje: 2018 - 2020


 ERASMUS+ (KA203 - Strategic Partnerships for higher education)

DigiNurse, Learning ICT Supported Nursing for Self-Management of Patients

Koordinator: Tampere University of Applied Sciences, Finska

Odgovorni nosilec na UL ZF: mag. Marija Milavec Kapun  

Trajanje: 2017 – 2020


ERASMUS+ (KA203 - Strategic Partnerships for higher education)

AQU@TEACH, Innovative educational tools to promote learning among European students using aquaponics

Koordinator: University of Greenwich, ZK

Odgovorni nosilec na UL ZF: izr. prof. dr. Tjaša Bulc  

Trajanje: 2017 - 2020


 ERASMUS+ (KA202 Project with multiple beneficiaries)

DIEBLEMORAD, Design, Implementation and Evaluation of a Blended Mobility countinuous education course for radiographers

Koordinator: Odisee vzw, Belgija  

Odgovorni nosilec na UL ZF: Tina Starc, MSc 

Trajanje: 2017 - 2019


 COST 

AMICI, Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases 

Koordinator: Zuyd University of Applied Sciences, Nizozemska 

Odgovorni nosilec na UL ZF: doc. ddr. Klemen Bohinc  

Trajanje: 2016 - 2020


COST 

EUROCAROTEN, European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health 

Koordinator: Universidad de Sevilla, Španija 

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Polonca Trebše

Trajanje: 2016 - 2020 ARRS RAZISKOVALNI PROGRAMI

 P2-0250, Metrologija in biometrični sistemi 

Vodja: prof. dr. Štruc Vitomir

Odgovorni nosilec na UL ZF: izr. prof. dr. Janez Žibert

Trajanje: 2018 - 2023   


 P3-0388, Mehanizmi varovanja zdravja 

Vodja: izr. prof. dr. Griessler Bulc Tjaša

Trajanje: 2014 - 2020  

LETNO POROČILO O REZULTATIH RAZISKOVALNEGA PROGRAMA ZA LETO 2018


 P5-0018, Sistemi za podporo odločanju v elektronskem poslovanju

Vodja: prof. dr. Pucihar Andreja

Odgovorni nosilec na UL ZF: doc. dr. Andrej Starc

Trajanje: 2004 - 2018ARRS RAZISKOVALNI PROJEKTI

J1-9162, Neurotoksičnost ali neuroprotektivnost nanomaterialov: vpliv biokorone

Vodja: prof. dr. Damjana Drobne

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Veronika Kralj Iglič  

Trajanje: 2018 – 2021


 V3-1722, Poskus interpretacije rezultatov biomonitoringa v povezavi s podatki o onesnaženosti okolja, s poudarkom na onesnaženosti zraka in oceni potencialnih vplivov teh onesnažil na zdravje prebivalcev 

Vodja: prof. dr. Horvat Milena 

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Polonca Trebše  

Trajanje: 2018 – 2019


J2-8166 , Anizotropni magnetni nanodelci za magneto-mehansko zdravljenje raka

Vodja: prof. dr. Makovec Darko 

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Veronika Kralj Iglič  

Trajanje: 2017 – 2020


 J2-8169, Piezoelektrični biomateriali za regeneracijo s pomočjo elektro-stimulacije 

Vodja: prof. dr. Vukomanović Marija 

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Veronika Kralj Iglič  

Trajanje: 2017 – 2020


J2-8162 , Zapiranje snovnih poti pri čiščenju komunalnih odpadnih voda z zelenimi tehnologijami

Vodja: izr. prof. dr. Griessler Bulc Tjaša  

Trajanje: 2017 – 2020ARRS PROJEKTI MEDNARODNEGA SODELOVANJA

Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Japonsko

Interakcije med nabitimi delci in lipidnimi membranami 

Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc  

Trajanje: 2018 – 2020


Znanstveno raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA

Potencial naravnih čistilnih sredstev za obvladovanje biofilmov v živilski industriji 

Vodja: doc. dr. Rok Fink  

Trajanje: 2018 - 2019


Znanstveno raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA

Nanomateriali za dezinfekcijske namene  

Vodja: prof. dr. Polonca Trebše  

Trajanje: 2018 - 2019


Znanstveno raziskovalno sodelovanje med RS in Republiko Srbijo

Obvladovanje mikrobne adhezije na biomaterialih  

Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc  

Trajanje: 2018 – 2019NACIONALNI PROJEKTI (DRUGI)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021
 
Naziv: MUL 2018-2021
 
Trajanje: 2018-2021
 
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
 
ESS 4

 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 

Naziv: Zdravju prijazna uporaba šolske torbe in ureditev šolarjevega delovnega okolja

Vodja: pred. dr. Alenka Oven 

Trajanje: 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija


 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 

Naziv: Tudi s pomočjo fotografij se lahko usposabljamo za nudenje prve pomoči

Vodja: viš. pred. Robert Sotler

Trajanje: 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 2. odpiranje

Naziv: Alternativna trikotna ruta

Vodja: doc. dr. Damjan Slabe

Trajanje: 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 2. odpiranje

Naziv: Renesansa stare dame

Vodja: viš. pred. mag. Nevenka Ferfila 

Trajanje: 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 2. odpiranje

Naziv: Odprtokodne programske rešitve za izvedbo sistema PACS

Vodja: izr. prof. dr. Janez Žibert

Trajanje: 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

 

Kategorija: Raziskovanje - Raziskovalni inštitut