Projekti v teku

ERASMUS+ projekt 
2017-1-UK01-KA203-036663Aqu@teach: innovative educational tools to promote learning among European students using aquaponics
Vodja na ZF: izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc    
Trajanje: 2017 - 2020
Več informacij o projektu

ARRS / Raziskovalni projekt
J2-8162, Zapiranje snovnih poti pri čiščenju komunalnih odpadnih voda z zelenimi tehnologijami
Vodja na ZF: izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc   
Trajanje: 2017 - 2020
Več informacij o projektu

ARRS / Raziskovalni projekt
J2-8169, Piezoelektrični biomateriali za regeneracijo s pomočjo elektro-stimulacije
Vodja na ZF: prof. dr. Veronika Kralj iglič  
Trajanje: 2017 - 2020

ARRS / Raziskovalni projekt
J2-8166, Anizotropni magnetni nanodelci za magneto-mehansko zdravljenje raka
Vodja na ZF: prof. dr. Veronika Kralj iglič   
Trajanje: 2017 - 2020

ARRS / Ciljni raziskovalni program 2016
V1-1641, Potencialne snovi za vključitev na kandidatno listo zakonodaje REACH
Vodja: prof. dr. Polonca Trebše   
Trajanje: 2016 - 2018
Več informacij o projektu

ARRS / Raziskovalni projekt
J5-7098, Določanje parametrov krvi in zunajceličnih veziklov za optimizacijo športnih rezultatov
Vodja: prof. dr. Veronika Kralj - Iglič  
Trajanje: 2016 - 2018
Več informacij o projektu

ARRS / Raziskovalni projekt
Z2-6751: Razvoj in učinkovitost evopotranspiracijskega sistema brez emisij za zapiranje snovnih poti odpadne vode   
Vodja: dr. Darja Istenič
Trajanje: 2015 - 2017

ARRS / Raziskovalni projekt
Visoko-zmogljive nanostrukturirane prevleke - preboj za koncentratorske sončne elektrarne
Vodja: doc. dr. Ivo Jerman, kemijski inštitut
Vodja projekta na UL ZF: prof. dr. Polonca Trebše
Trajanje: 2016 - 2018

ARRS / Raziskovalni program
P3-0388, Mehanizmi varovanja zdravja
Vodja: izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc
Trajanje: 2017 - 2020

ARRS / Raziskovalni program
P5-0018, Sistemi za podporo odločanju v globalnem elektronskem poslovanju
Vodja: prof. dr. Andreja Pucihar, UM FOV
Vodja programa na UL ZF: izr. prof. dr. France Sevšek
Trajanje: 2015 - 2018

ARRS / Bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje / Slovenija – ZDA
Uporaba nanodelcev v dezinfekcijske namene
Vodja: prof. dr. Polonca Trebše
Trajanje: 2016 - 2017

ARRS / Bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje / Slovenija – ZDA
Potencial biološko razgradljivih čistilnih sredstev za nadzor bakterijske adhezije
Vodja: doc. dr. Rok Fink
Trajanje: 2016 - 2017

ARRS / Bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje / Slovenija – Hrvaška
Mehka nanotehnologija: Antibakterijske lastnosti polielektrolitskih nanosov
Vodja: doc. dr. Rok Fink
Trajanje: 2016 - 2017

ARRS / Bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje / Slovenija – Rusija
Sledenje rianodinskh insekticidov v okolju  
Vodja: prof. dr. Polonca Trebše
Trajanje: 2016 - 2018

ARRS / Bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje / Slovenija – Rusija
Delci na meji zrak-kapljevina. Eksperimenti in teorija
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 2016 - 2018

ARRS / Bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje / Slovenija – ZDA
Modeliranje električne dvojne plasti: končna velikost in hidratacija ionov
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 2017 - 2018 

ARRS / Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA)
Ionska specifika elektrolitskih raztopin v stiku s površinami
Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc
Trajanje: 2016 - 2018

Mestna občina Ljubljana
Obvladovanje hrupa kot dejavnika tveganja v vrtcu  
Vodja: dr. Katarina Kacjan Žgajnar
Trajanje: 2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Po kreativni poti do znanja 2016/17
E-izobraževanje medicinskih sester
Vodja: mag. Marija Milavec Kapun
Trajanje: 2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Po kreativni poti do znanja 2016/17
Temne skrivnosti hitre mode
Vodja: mag. Nevenka Ferfila
Trajanje: 2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Po kreativni poti do znanja 2016/17
Vizualizacija teoretičnih vsebin za kompetentnejšo prakso zdravstvene nege
Vodja: mag. Marija Milavec Kapun
Trajanje: 2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Po kreativni poti do znanja 2016/17
Biofeedback in otroci z ADHD
Vodja: mag. Marija Milavec Kapun
Trajanje: 2017

MNZ / Javni razpis za izvedbo projekta Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem
Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem
Nosilka na UL ZF: mag. Marija Milavec Kapun
Trajanje: 2016-2018

 

 

Kategorija: Raziskovanje - Raziskovalni inštitut