Predstavitev oddelka

Zgodovina oddelka

Šola za rentgenske pomočnike je bila ustanovljena leta 1951. Vanjo so vpisovali kandidate z maturo. V prvi študijski program sta bili vključeni področji diagnostične radiološke tehnologije in radioterapevtske tehnologije. Šolanje je trajalo dve leti, vpis je bil vsako drugo leto, do leta 1954 je pouk potekal tako kot na srednjih šolah, s sprotnim preverjanjem znanja.

Leta 1954 je šola z zakonom o ustanovitvi višjih zdravstvenih šol v LR Sloveniji (Ur. l. LRS 26/1954) postala višja šola.

Po letu 1962 je program z vsebinami radiološke tehnologije izvajal oddelek za rentgenske tehnike samostojne Višje šole za zdravstvene delavce, zdaj pa oddelek za radiološko tehnologijo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani. Strokovni naziv, ki ga je leta 1962 pridobil diplomant, je bil višji zdravstveni tehnik – rentgenski tehnik.

V zgodnjih sedemdesetih letih so diplomanti, Društvo višjih rentgenskih tehnikov in takratna generacija redno vpisanih študentov dali pobudo za spremembo strokovnega naziva diplomantov, saj je bil strokovni naziv »tehnik« glede na stopnjo šolanja neprimeren. Predlog za novo poimenovanje je bil inženir radiologije. Ta strokovni naziv je uvedel petsemestralni študijski program, ki je bil oblikovan leta 1992 na podlagi zakona o visokem šolstvu.

Oddelek in katedra za radiološko tehnologijo sta skladno z zakonom o visokem šolstvu (Ur. l. RS 39/1995) pripravila triletni visokošolski strokovni študijski program radiologija. Po letu 1998 je Visoka šola za zdravstvo podeljevala diplomantom tega programa na podlagi zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS 47/98) strokovni naziv diplomirani inženir radiologije.

Pomembni spremembi sta nastali leta 2008 in 2009, ko sta bila akreditirana visokošolska strokovna študijska programa radiološka tehnologija 1. in 2. stopnje, usklajena s smernicami Evropske unije o organizaciji sistema visokega šolstva. V študijskem letu 2008/09 je bila prva generacija študentov vpisana v program 1. stopnje, v študijskem letu 2009/2010 pa tudi v drugostopenjskega.

Predstojnice oddelka:

1984 - 1994 Veronika Lipovec,
1994 - 1997 Nevenka Kofjač
1997 - 2006 Veronika Lipovec.
2006 - 2008 mag. Mojca Medič
2008 - 2011 Veronika Lipovec
2011 - mag. Mojca Medič

Kategorija: Predstavitev - radiološka tehnologija

Obvestila - RT