Pravila in navodila

Pravila in navodila

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja

 

Pravilnik o praktičnem usposabljanju študentov
Pravilnik o osebni varovalni opremi za študente
Pravilnik o menjavi termoluminiscentnih dozimetrov

 

Pravilnik o študentih s posebnim statusom
- Vloga za pridobitev statusa

 

Pravilnik o tutorskem sistemu na Zdravstveni fakulteti
Pravilnik o obštudijski dejavnosti na UL

 

Pravila za prepis med izrednim in rednim študijem

 

Pravilnik o zaključnem delu na prvi in drugi stopnji

- Obrazec za recenzijo pisnih del

- Soglasje mentorja, somentorja in recenzenta za formalno oddajo zaključnega dela

- Vloga za prijavo teme zaključnega dela na prvi in drugi stopnji

- Navodila za pripravo pisnih del

- Predloga za pisanje zaključnega dela,

Pojasnila k oblikovanju, Primer izgleda oblikovanja zaključnega dela

 

Pravilnik za praktični preizkus ročnih spretnosti za študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu laboratorijska zobna protetika 1. stopnja

 

Pravilnik o plačevanju šolnin in drugih prispevkov 

 

Obvestilo študentom, ki bodo v študijskem letu 2017-18 izjemno vpisani v višji letnik, podaljšali status, prepisali iz izrednega na redni študij in opravljali obveznosti kot osebe brez statusa. 


 

Povezava na obrazce v zvezi s študijem na ZF

 

Ostali pravilniki Zdravstvene fakultete

 

Ostali pravilniki Univerze v Ljubljani

- Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani

 

 


 

Kategorija: Študij - splošno