Mednarodni zdravstveni forum

22.4.2014 je v okviru mednarodnega zdravstvenega foruma ZF potekalo predavanje asis. dr. Duška Spasovskega, dr. med. in prof. tel. vzg., Medicinska fakulteta v Beogradu, z naslovom Celostni pristop obravnavanja bolečine v ortopediji.


5.11.2013 je na Zdravstveni fakulteti potekalo vabljeno predavanje prof. dr. Poline Prokopovich, Cardiff University, UK, Cardiff School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences z naslovom Novel antimicrobial nanomaterials: their preparation and characterisation.


24.9.2013 je na Zdravstveni fakulteti potekalo vabljeno predavanje prof. dr. Imra Dekany, University of Szeged, Department of Colloid Chemistry z naslovom Microbial adhesion on reactive surfaces for surface cleaning and antibacterial applications. 


20. 06. 2013 je na Zdravstveni fakulteti potekalo vabljeno predavanje prof. dr. Wilem Nordeja z University of Groningen, Department of Biomedical Engineering, W.J. Kolff Institute, University Medical Center Groningen z naslovom Bacterial Adhesion and Biofilm Formation on Functionalized Surface Coatings.


24.07.2012 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma potekalo predavanje dr. Trang Thuy Diem Ngo s Cantho University (Vietnam) z naslovom "Zelene tehnologije / Green Technologies". 

 

MZF Ngo 24 7 2012

 


21.06.2012 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma potekalo predavanje prof. dr. Antonia Barbere z Università degli Studi di Catania (Italija) z naslovom: "Sustainable Agronomic Research on Mediterranean Basin".        


16.03.2012 je v okviru Mednarodnega znanstvenega foruma potekalo predavanje prof. dr. Davorja Kovačevića z naslovom: "Interakcije med polielektroliti na površini in v raztopini / Interpolyelectrolyte interactions at the surface and in the solution".


 


31.01.2012 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma in Raziskovalnega inštituta ZF UL potekalo vabljeno predavanje prof. dr. Veronique Feipel z naslovom: "Pregled klinične in raziskovalne uporabe sistemov za analizo hoje in gibanja v laboratoriju za funkcionalno anatomijo na Universite Libre de Bruxelles. / An overview of clinical and research applications of gait and motion analysis systems  in Laboratory of Functional Anatomy of Université Libre de Bruxelles.

 


14.12.2011 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF UL potekalo predavanje dr. Rumena Krasteva z NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universitet Tubingen z naslovom: Polielektrolitski premazi v medicinskih implantantih za lokalno nano-terapevtsko prenašanje zdravil / Polyelectrolyte coatings for nano therapeutics local drug delivery from medical implants.


9.11.2011 je v okviru Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF UL potekalo predavanje prof. dr. sc. Sonje Kalauz (Zdravstveno veleučilište Zagreb) z naslovom:  »Izobraževanje medicinskih sester v Republiki Hrvaški danes in izzivi reguliranega poklica (direktive EU) / Obrazovanje medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj danas i izazovi uređene profesije (direktive EU).

 


17.10.2011 je v organizaciji Mednarodnega zdravstvenega foruma ZF UL jotekalo predavanje prof. dr. Ranke Junge (Zurich University of Applied Sciences, Institute of Natural Resource Sciences, Centre for Ecological Engineeringtlig) z naslovom: Čiščenje obremenjenih voda z rastlinami (Wastewater treatment with plants)

 


11.04.2011 je mednarodni zdravstveni forum ZF UL organiziral vabljeno predavanje prof. dr. Gerharda Lammela iz Max Planck inštituta za kemijo z naslovom: Prenos policikličnih aromatskih ogljikovodikov na velike razdalje – rezultati meritev na oddaljenih lokacijah in modeliranje

 

Kategorija: Mednarodno sodelovanje