Slovarji

Fran – Slovarji inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (slovenski splošni, etimološki, zgodovinski, terminološki, narečni slovarji, svetovanje, zbirke)
Termania (slovenski in tuji eno- in večjezični splošni slovarji, terminološki slovarji ...)
 
 
Kategorija: Knjižnica