Arhiv dogodkov

 

DATUM

IZOBRAŽEVALNI DOGODEK IZVAJALEC Program
2.2.2012 Delovna terapija - stroka sedanosti strokovni posvet pred. Marija Tomšič  DT
3.2. in 4.2.2012 Prva pomoč za študente psihoterapije predavanje z delavnico mag. Damjan Slabe  SI
18.2.2012 Kaj mora o nudenju prve pomoči vedeti mag. farmacije in farmacevtski tehnik? predavanje z delavnico mag. Damjan Slabe  SI
6.3.2012, 24.4.2012 Etika v ZN-zaznavanje in razreševanje etičnih problemov v praksi strokovno usposabljanje mag. Darja Ovijač, Rober Sotler  ZN
13.4.2012 - 14.4.2012 Šola rentgenskega slikanja v stomatologiji, intraoralno slikanje zob predavanje z delavnicami mag. Nejc Mekiš RT 
18.5.2012 Kako naj seniorji ukrepajo pri nudenju prve pomoči? delavnica mag. Damjan Slabe SI 
 27.09.2012 Izobraževanje mentorjev Radiološka tehnologija predavanje z delavnico Tina Starc, MSc.  RT
 23. in 30.11.2012 Angleščina za zaposlene v zdravstvu
tečaj lektor Tina Levec  
11.9.2013 - 13.9.2013 Mednarodna konferenca EIPEN  konferenca prof. dr. Majda Pahor  ZN
11.11.2013 Izobraževanje članov društva diabetikov izobraževanje mag. Marija Milavec Kapun ZN
april 2014 Tečaj risanja praktični pouk Franc Rojko LZP
 11.6.2014  Izobraževanje mentorjev SI  izobraževanje mag. Andrej Ovca  SI 
16.5.2014 Komplementarne metode v babištvu izobraževanje Teja Škodič Zakšek BAB
29.5.2014 Zrela leta delovne terapije Znanstveni posvet Marija Tomšič DT
19.6.2014 Z managerskimi orodji do boljšega zdravstva

predavanje in praktične delavnice

predavatelji EF in ZF ZF in EF
 22.9.2014

Izobraževanje za mentorje v zdravstveni dejavnosti
Priloge: 1, 2, 3, 4

predavanje in praktične delavnice

predavatelji ZF in zunanji predavatelji  ZF
22.11.2014 Prva pomoč za vzgojiteljice - vrtec Jelka

 

predavanje in praktične delavnice

 

 

mag. Damjan Slabe SI

jesen 2014

- več terminov

Izobraževanje za mentorje DT

Izobraževanje

mag. Cecilija Lebar DT
pomlad 2015- več terminiov  Tečaj priprave na izpit iz ročnih spretnosti praktične delavnice Franc Rojko LZP
9.5.2015 Tečaj male plastike praktična delavnica Franc Rojko LZP

 

31.3.2015

14.4.2015

11.5.2015

 

Kako se odzvati na domnevno kršitev pacientovih pravic

Izobraževanje s praktičnimi delavnicami

viš. pred. Robert Sotler ZN
6.5.2015 Babištvo v mednarodnem prostoru  znanstvena konferenca pred. Tita Stanek Zidarič  bab

    11.6.2015

Izobraževanje mentorjev SI

Izobraževanje

mag. Andrej Ovca  SI
16.9.2015 IZOBRAŽEVANJE ZA MENTORJE,
za študente ZF 

Izobraževanje

zunanji in notranji predavatelji vsi
23.6.2016 Izobraževanje mentorjev študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana Izobraževanje doc. dr. Anita Jug Došler vsi
22.9.2016 Duhovna oskrba bolnikov in njihovih svojcev Predavanje z delavnicami dr. Klelia Štrancar ZN
17.4.2018 dop. oziroma 24.4.2018 pop. DIALOG V ZDRAVSTVU
delavnica
Katedra   za družbene   vidike zdravja in zdravstva ter zunanji sodelavci  
 od 16.3. do 21.4. 2018    
delavnice
 LZP  

16. in 17.3.2018

  Predavanja in delavnice   BAB V SOORGANIZACIJI Z DRUGIMI USTANOVAMI  
Kategorija: Center za vseživljensko učenje