Koledar dogodkov

Datum Dogodek Vrsta dogodka Oddelek Izvajalec
21.10.   2017 Udarni globinski   valovi Predavanje in delavnica Fizioterapija Jens Lundgren
8.11.2017 dop. ali 23.11.2017 pop.   Dialog v zdravstvu     Predavanje in delavnica Katedra za družbene   vidike zdravja in zdravstva ter zunanji sodelavci Natalija Vrhunc
14.11.2017 Odziv na domnevne kršitve pacientovih pravic – igre vlog   v različnih scenarijih  Delavnica ZN   Robert   Sotler, MSc.
21.11. 2017 Ustna higiena in izbrane teme iz zdravstvene nege ustne
 
votline
Predavanja in delavnice  Zdravstvena   nega Renata   Vettorazzi in zun.  sodelavci

25.1.-2018- -27.1.2018

2. mednarodna znanstvena
  konferenca HeathOnLine
AKTIVNA VLOGA PACIENTA V DIGITALNI DOBI
mednarodna   znanstvena konferenca  vsi vsi 
Kategorija: Center za vseživljensko učenje