Ceniki

Ceniki

Cenik učnega in drugega gradiva v prodaji na ZF

____________________________________________________

Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroskov na UL - 17-18

Cenik šolnin in prispevkov za 1. in 2. stopnjo študija v študijskem letu 2017-2018

Cenik vpisnine in prispevkov s tarifnim delom - 2017-2018

Cenik knjižnicnih storitev - 2017-2018

Cenik šolnin za doktorske studijske programev s l.2017-2018

Spremembe Pravilnika o vrednotenju stroškov na UL

Cenik vpisnine in prispevkov s tarifnim delom 2017-2018

Neuradno prečiščeno besedilo - Pravilnik - po 1. seji UO UL


Cenik knjižničnih storitev v študijskem letu 2016-2017

Cenik šolnin in prispevkov za 1. in 2. stopnjo študija v študijskem letu 2016-2017

Cenik vpisnine in prispevkov s tarifnim delom v šudijskem letu 2016-2017

Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL v študijskem letu 2016-2017

Cenik učnega in drugega gradiva za študijsko leto 2016-2017


Cenik knjižničnih storitev v študijskem letu 2015-2016

Cenik šolnin in prispevkov za 1. in 2. stopnjo študija v študijskem letu 2015-2016

Cenik vpisnine in prispevkov s tarifnim delom v šudijskem letu 2015-2016

Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL v študijskem letu 2015-2016

Informativna cena predmetov po študijskih programih - 2015-2016


Cenik vpisnine in prispevkov s tarifnim delom v šolskem letu 2014-2015 

Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL v šolskem letu 2014-2015 

Informativna cena predmetov po študijskih programih - 2014-2015 

Cenik šolnin in prispevkov za 1. in 2 stopnjo študija v šolskem letu 2014-2015 

Cenik knjižničnih storitev v šolskem letu 2014-2015 

 

 

 

Kategorija: Študij - splošno