Predstavitev oddelka

PREDSTOJNICA ODDELKA ZA BABIŠTVO

viš. pred. Teja Škodič Zakšek dipl.ing.rad.,dipl.bab., MSc

Namestnica predstojnice oddelka

doc. dr. Anita Jug Došler dipl.vzg., univ. dipl. ped.

VODJA KATEDRE ZA BABIŠTVO

doc. dr. Ana Polona Mivšek dipl.bab.

MENTRO LETNIKA

1. letnik

asist. Petra PETROČNIK dipl.bab.,MSc

2. letnik

asist.mag. Metka SKUBIC dipl.bab.,univ.dipl.ped.

3. letnik

asist. Tita STANEK ZIDARIČ dipl.bab., MSc., IBCLC.

KOORDINATOR KLINIČNEGA USPOSABLJANJA

asist.mag. Metka SKUBIC dipl.bab.,univ.dipl.ped.

 

 

Kategorija: Predstavitev - babištvo

Obvestila - BA