Predstavitev oddelka

V.D. PREDSTOJNIKA ODDELKA ZA BABIŠTVO

doc. dr. Andrej Starc

Namestnica predstojnika oddelka

asist. Petra Petročnik  dipl.bab.,MSc

VODJA KATEDRE ZA BABIŠTVO

doc. dr. Ana Polona Mivšek dipl.bab.

MENTOR LETNIKA

1. letnik

asist. Petra Petročnik dipl.bab.,MSc

2. letnik

asist.mag. Metka SKUBIC dipl.bab.,univ.dipl.ped.

3. letnik

asist. Tita STANEK ZIDARIČ dipl.bab., MSc., IBCLC.

KOORDINATOR KLINIČNEGA USPOSABLJANJA

asist.mag. Metka SKUBIC dipl.bab.,univ.dipl.ped.

 

 

Kategorija: Predstavitev - babištvo

Obvestila - BA