Nevarne snovi 2018 - Uspešno izvedena poletna šola

V sklopu izbirnega strokovnega predmeta »Nevarne snovi« (nosilka prof. dr. Polonca Trebše), smo v času od 16. 5. do 1. 6. 2017 že četrto leto zapored izvedli mednarodno poletno šolo.

Poleg študentov 4. letnika študijskega programa sanitarno inženirstvo prve stopnje, se je poletne šole udeležilo 16 tujih študentov, in sicer iz institucij, vključenih v CEEPUS mrežo “Training and research in environmental chemistry and toxicology” (koordinator je ZF UL), in sicer iz Univerze v Novem Sadu, Fakultete za Tehnologije, Srbija (2 študenta), Agronomske univerze v Tirani, Albanija, (5 študentov), Univerze “Transilvania” iz Brasova, Medicinske fakultete ter študentov Univerze West Scotland, Velika Britanija (5 študentk).

Tudi zasedba učiteljev je bila mednarodna (Prof. dr. Richard Thacker – Univerza West Scotland, Velika Britanija, Prof. dr. Aleksandra Marjanović – Univerza v Sarajevu, BiH, prof. dr. Isabel Villaescusa – University of Girona, Španija, prof. dr. Maja Turk Sekulić – Univerza v Novem Sadu, Srbija, prof. dr. Branko Kontić – Inštitut Jožef Stefan, Slovenija ter prof. dr. Polonca Trebše – Univerza v Ljubljani, Slovenija). V okviru poletne šole smo za udeležence organizirali tudi strokovno ekskurzijo v rudik živega srebra v Idriji, kjer smo si ogledali Antonijev rov ter topilnico živega srebra.

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo