Rezultati projekta »IGLOBER«

Na Zdravstveni fakulteti so študenti treh fakultet Univerze v Ljubljani - Zdravstvene, Ekonomske in Pravne fakultete, 25. maja 2018 predstavili rezultate projekta »IGLOBER«. V okviru projekta so, v sodelovanju z Društvom za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, iskali odgovore na vprašanja kako je urejeno področje ravnanja z injekcijskimi iglami, ki jih uporabniki (npr. bolniki, ki si dnevno injicirajo zdravila, intravenozni uživalci drog, lastniki obolelih domačih živali) uporabijo doma, na kakšen način bi lahko spodbudili njihovo zavedanje o pomenu ustreznega ravnanja z uporabljenimi iglami ter kakšna bi bila lahko storitev, ki bi uporabnikom omogočala varno oddajo teh odpadkov. Poškodbe z odpadnimi injekcijskimi iglami pomenijo tveganje za javno zdravje, predvsem zaradi možnosti prenosa nalezljivih bolezni, ki se prenašajo s krvjo – tako med ljudmi, ki skrbijo za ravnanje s komunalnimi odpadki, kot tudi za širšo javnost. Ravnanje uporabnikov igel je pogosto odvisno od njihove iznajdljivosti, osveščenosti ter pripravljenosti zdravstvenih ustanov in lekarn, da jim omogočijo varno zbiranje in oddajo teh odpadkov.

Študenti so v okviru projekta identificirali deležnike v procesu ravnanja z odpadnimi injekcijskimi iglami in skupine uporabnikov, ki pridejo v stik z iglami ter z njimi opravili intervjuje. Na osnovi teh so nato pripravili opredelitev tveganj za javno zdravje, oblikovali predlog storitve, ki bi zagotovila varno zbiranje in oddajo odpadnih injekcijskih igel ter oblikovali informativna gradiva primerna posameznim skupinam uporabnikov. Gradiva, ki so nastala v okviru projekta bodo, od konca junija 2018 naprej, dostopna na spletnih straneh društva Stigma in Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.

Projekt je nastal v okviru projektov »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018.

logo 1

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

1

Avtor fotografije: Damjan Slabe

2

Avtor fotografije: Damjan Slabe

3

Avtor fotografije: Damjan Slabe

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo