Obvestila - knjižnica

Brezplačni tečaji NUK - marec 2018

Vabimo vas na brezplačne tečaje iskanja po elektronskih informacijskih virih v marcu 2018 v NUK.

Plakat

Tečaj " Iskanje v računalniških katalogih slovenskih knjižnic COBISS+"

Na tečaju bomo predstavili vsebino katalogov, različne načine iskanja, na kaj je potrebno biti pozoren pri oblikovanju iskalnih zahtev, kaj pomenijo posamezna iskalna polja, uporabo logičnih operatorjev, kako naročimo poiskano publikacijo, uporabo košarice itn. Iskanje predstavimo s primeri. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Datum tečaja: torek, 6. marca ob 10. uri

Tečaj "E-članki in e-knjige"

Na tečaju bomo predstavili dostopne naročniške servise z elektronskimi časopisi, naročniške servise z elektronskimi knjigami in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na praktičnih primerih pokažemo, kako ugotovimo, kateri naslovi so dostopni v Sloveniji. Predstavimo naslednje skupine informacijskih virov: kataloge knjižnic, servise z elektronskimi časopisi, sezname periodike, ter servise elektronskih knjig. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Datum tečaja: sreda, 7. marca ob 10. uri

Tečaj "Uvod v iskanje in iskalna orodja"

Na tečaju bomo predstavili zasnovo in pripravo na iskanje, kje in kako dostopamo do virov, pogoji dostopa, kako izberemo ustrezen vir za iskanje ter Mrežnik, ki je izhodišče do različnih virov. V nadaljevanju prikažemo skupne značilnosti informacijskih virov in pojasnimo osnovna orodja iskanja. Predstavimo pojem bibliografskega zapisa, pregledovanje in vrste indeksov, uporabo tezavra, prikaz in izvoz zadetkov, iskalno zgodovino itn. Opišemo tudi na možnosti krajšanja in maskiranja iskalnih terminov, prednosti uporabe naprednega iskanja in uporabe operatorjev pri tvorjenju poizvedb. Na kratko predstavimo tudi osnove iskanja po spletu. Snov podajamo z demonstracijami v živo, udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.

Datum tečaja: četrtek, 8. marca ob 10. uri

Tečaj "EndNote Online"

Na tečaju se bomo seznanili s spletnim orodjem za upravljanje z bibliografskimi referencami, ki jih navajamo (citiramo) pri pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Naredili bomo osebne račune, v katere bomo uvažali reference, ki jih bomo poiskali v različnih informacijskih virih (EBSCOHost, SienceDirect, COBISS/OPAC itn.). Reference bomo organizirali in urejali, pripravljali bomo bibliografije (npr. sezname uporabljene literature), seznanili se bomo s funkcijo vstavljanja citatov med pisanjem besedila (Cite While you Write). Predstavili bomo različne stile citiranja itn. Priporočeno je osnovno razumevanje angleščine, saj je vmesnik v celoti v angleškem jeziku.  Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Datum tečaja: torek, 20. marca ob 10. uri

Tečaj "Citatni indeksi"POPOLDANSKI TERMIN

Na tečaju bomo predstavili citatne indekse: kaj so, kako jih lahko uporabimo pri našem raziskovalnem delu; predstavili bomo različne načine iskanja in dela s citatnimi indeksi. Poudarek bo na zbirkah citatnih indeksov Web of Science in možnostih, ki jih ponujajo. Nekaj besed bo tudi o drugih virih, ki se ukvarjajo z merjenjem citiranosti. Podrobneje bomo predstavili faktor vpliva, možnosti iskanja najvplivnejših znanstvenih revij, ustavili pa se bomo tudi pri nekaterih drugih kazalcih citiranosti (V JCR in drugje). Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 16.30 do 19.30 ure.

Datum tečaja: sreda, 21. marca ob 16.30 uri  

Tečaj "Znanstvene bibliografije"

Na tečaju predstavimo značilnosti znanstvenih bibliografij in uporabe tezavra na praktičnih primerih. Na praktičnih primerih je prikazan specifičen pristop k iskanju literature in prikaz možnih poti do celotnih besedil. Udeleženci bodo tudi samostojno opravili nekaj vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Datum tečaja: četrtek, 22. marca ob 10. uri

Vsa izobraževanja so navedena tudi na Mrežniku https://mreznik.nuk.uni-lj.si/izobrazevanja 

Tečaji  potekajo v računalniški učilnici NUK (klet).

Svetujemo vam, da se na tečaje prijavite preko spletnega obrazca, ki ga najdete pri opisih posameznega tečaja na http://mreznik.nuk.uni-lj.si/izobrazevanja. Prijava je možna približno dva tedna pred dejansko izvedbo tečaja. Po prijavi boste prejeli potrditev prijave in povezavo za morebitno odjavo. Seveda se lahko prijavite tudi osebno v Centru za informacijske storitve (pritličje, soba št. 009) ali preko telefona 01/ 200 11 94.

Udeleženci naj poznajo delo z računalnikom.

 

Kategorija: Obvestila - knjižnica

Dan ZF 9. 3. 2018 - ni uradnih ur

V petek, 9. 3. 2018, ne bo uradnih ur na Zdravstveni fakulteti - prireditev ob Dnevu ZF.

Kategorija: Obvestila - knjižnica

Brezplačni tečaji NUK - februar 2018

Plakat

Vabimo vas na brezplačna tečaja iskanja po elektronskih informacijskih virih v februarju 2018 v NUK.

Tečaj ''mEga iskalnik NUK in DiKUL''

Na tečaju se bomo seznanili z mEga iskalnikom NUK in DiKUL-om, ki uporabljata enako platformo. Obe orodji za odkrivanje informacij omogočata uporabnikom knjižnic na enem mestu enostavno in pregledno iskanje podatkov in vsebin iz zbirk številnih ponudnikov in založnikov kot so: EBSCOHost (Academic Search Complete...); Elsevier (Science Direct); EMERALD; JSTOR; Oxford University Press; SAGE; Springer; Thomson Reuters (Web of Science); Wiley in mnogo drugih. Dostopni so tudi podatki in vsebine iz zbirk odprtega dostopa kot so: arXiv.org, OAIster, DOAJ. V mEga iskalnik NUK so vključeni tudi podatki iz kataloga NUK in dLib - Digitalne knjižnice Slovenije. Na tečaju bodo predstavljene različne možnosti iskanja, uporaba različnih faset (filtrov), ki omogočajo preprosto prilagajanje rezultatov iskanj, izdelava uporabniškega profila in uporabo osebnih map znotraj njega ter uporabo številnih drugih možnosti kot so: glasovno predvajanje besedil, ki so v obliki html, prilagajanje vmesnika lastnim potrebam, izdelava opomb, naročanje člankov prek medknjižnične izposoje, izposoja e-knjig na prenosne naprave itn. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Datum tečaja: torek, 6. februarja ob 10. uri

 

Tečaj ''Odprti dostop''

Na tečaju predstavimo definicije odprtega dostopa, razloge za objavo v odprtem dostopu, različne poslovne modele objavljanja v odprtem dostopu, založniške politike, kje najdemo objave v OD in smernice v Sloveniji. Tečaj traja od 10. do 12. ure.

Datum tečaja: četrtek, 15. februarja ob 10. uri

Vsa izobraževanja so navedena tudi na Mrežniku https://mreznik.nuk.uni-lj.si/izobrazevanja 

Tečaji  potekajo v računalniški učilnici NUK (klet).

Svetujemo vam, da se na tečaje prijavite preko spletnega obrazca, ki ga najdete pri opisih posameznega tečaja na http://mreznik.nuk.uni-lj.si/izobrazevanja. Prijava je možna približno dva tedna pred dejansko izvedbo tečaja. Po prijavi boste prejeli potrditev prijave in povezavo za morebitno odjavo. Seveda se lahko prijavite tudi osebno v Centru za informacijske storitve (pritličje, soba št. 009) ali preko telefona 01/ 200 11 94.

Udeleženci naj poznajo delo z računalnikom.

Kategorija: Obvestila - knjižnica

Novi seznami mednarodnih bibliografskih baz podatkov 2017

Obveščamo vas, da so nameščeni novi seznami revij, ki so bile v letu 2017 vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (BIBLIO-A).

Kategorija: Obvestila - knjižnica

Brezplačni tečaji NUK - november 2017 - 2. del

Vabimo vas na brezplačne tečaje iskanja in uporabe e-virov v NUK.

Plakat

Tečaj "Znanstvene bibliografije"

Na tečaju predstavimo značilnosti znanstvenih bibliografij in uporabe tezavra na praktičnih primerih. Na praktičnih primerih je prikazan specifičen pristop k iskanju literature in prikaz možnih poti do celotnih besedil. Udeleženci bodo tudi samostojno opravili nekaj vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Datum tečaja: ponedeljek, 20. novembra ob 10. uri

Tečaj "E-članki in e-knjige"

Na tečaju bomo predstavili dostopne naročniške servise z elektronskimi časopisi, naročniške servise z elektronskimi knjigami in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na praktičnih primerih pokažemo, kako ugotovimo, kateri naslovi so dostopni v Sloveniji. Predstavimo naslednje skupine informacijskih virov: kataloge knjižnic, servise z elektronskimi časopisi, sezname periodike, ter servise elektronskih knjig. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Datum tečaja: četrtek, 23. novembra ob 10. uri

Tečaj "Citatni indeksi"

Na tečaju bomo predstavili citatne indekse: kaj so, kako jih lahko uporabimo pri našem raziskovalnem delu; predstavili bomo različne načine iskanja in dela s citatnimi indeksi. Poudarek bo na zbirkah citatnih indeksov Web of Science in možnostih, ki jih ponujajo. Nekaj besed bo tudi o drugih virih, ki se ukvarjajo z merjenjem citiranosti. Podrobneje bomo predstavili faktor vpliva, možnosti iskanja najvplivnejših znanstvenih revij, ustavili pa se bomo tudi pri nekaterih drugih kazalcih citiranosti (V JCR in drugje). Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10.00 do 13.00 ure.

Datum tečaja: torek, 28. novembra ob 10.00 uri  

Tečaj " dLib - Digitalna knjižnica Slovenije"

Predstavitev portala Digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si ki omogoča enostaven dostop do digitalizirane in izvorno digitalne slovenske pisne kulturne dediščine, ki jo hranijo slovenske knjižnice in druge dediščinske ustanove. Uporabniku nudi dostop do celotnih besedil sodobnih in starejših znanstvenih revij, časopisov, knjig, zemljevidov, fotografij in notnega gradiva. S tem predstavlja nepogrešljiv pripomoček pri študiju in raziskovanju, ob enem pa tudi obsežen vir zanimivega gradiva za prostočasne aktivnosti in osebna zanimanja. Tečaj vsebuje predstavitev delovanja portala in različnih vrst gradiva ter praktičen prikaz načinov iskanja in uporabe. Tečaj traja od 10. do 12. ure.

Datum tečaja: četrtek, 30. novembra ob 10. uri

Tečaji potekajo v računalniški učilnici NUK (klet).

Svetujemo vam, da se na tečaja prijavite preko spletnega obrazca, ki ga najdete pri opisih posameznega tečaja na http://mreznik.nuk.uni-lj.si/izobrazevanja . Prijava je možna približno dva tedna pred dejansko izvedbo tečaja. Po prijavi boste prejeli potrditev prijave in povezavo za morebitno odjavo. Seveda se lahko prijavite tudi osebno v Centru za informacijske storitve (pritličje, soba št. 009) ali preko telefona 01/ 200 11 94.

Udeleženci naj poznajo dello z računalnikom.

Kategorija: Obvestila - knjižnica