Obvestila - knjižnica

Unpaywall - zakonit način za dostop do sicer plačljivih znanstvenih in strokovnih vsebin

 

Unpaywall je razširitev za namizni verziji brskalnikov Chrome in Firefox, ki omogoča branje sicer plačljivih vsebin tako, da na institucinalnih repozitorijih, strežnikih s prednatisi in portalih založnikov preveri, ali je na voljo brezplačna kopija željenega dokumenta.
Na zaslonu se pojavi značka-ključavnica, na katero kliknemo za prikaz celotnega besedila.

Siva značka označuje plačljiv dokument!

Uporabniki Unpaywall lahko brezplačno preberejo ca. 50% objavljenih znanstvenih člankov, ne da bi uporabljali VPN ali piratske spletne strani!
Namestitev na povezavi http://unpaywall.org/ .

 

Kategorija: Obvestila - knjižnica

Novi seznami mednarodnih bibliografskih baz podatkov 2017

Obveščamo vas, da so nameščeni novi seznami revij, ki so bile v letu 2017 vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (BIBLIO-A).

Kategorija: Obvestila - knjižnica

Nacionalna strategija odprtega dostopa v Sloveniji 2015-2020

Vlada Republike Slovenije se je 24. maja 2017 seznanila z dokumentom Akcijski načrt izvedbe Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020. S tem je dokument uradno potrjen s strani Vlade Republike Slovenije.

Neposredna povezava na akcijski načrt: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Odprti_dostop/Akcijski_nacrt_-_POTRJENA_VERZIJA.pdf

Kategorija: Obvestila - knjižnica

Podatki o faktorjih vpliva za leto 2016

Obveščamo vas, da so v sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2016 (Faktor vpliva 1994-2016), v bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2016 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva 1999-2016).

Kategorija: Obvestila - knjižnica

Aplikacija mCOBISS za Windows

mCOBISS je odslej na voljo tudi za Windows. Deluje na računalnikih z operacijskim sistemom Windows 8.1 ali Windows 10 in pametnih telefonih, ki delujejo na platformi Windows Phone. Aplikacijo lahko prenesete na povezavi https://www.microsoft.com/en-us/store/p/mcobiss/9wzdncrd8mlb.

Kategorija: Obvestila - knjižnica