Obvestila - knjižnica

Brezplačni tečaji NUK - november 2017 - 2. del

Vabimo vas na brezplačne tečaje iskanja in uporabe e-virov v NUK.

Plakat

Tečaj "Znanstvene bibliografije"

Na tečaju predstavimo značilnosti znanstvenih bibliografij in uporabe tezavra na praktičnih primerih. Na praktičnih primerih je prikazan specifičen pristop k iskanju literature in prikaz možnih poti do celotnih besedil. Udeleženci bodo tudi samostojno opravili nekaj vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Datum tečaja: ponedeljek, 20. novembra ob 10. uri

Tečaj "E-članki in e-knjige"

Na tečaju bomo predstavili dostopne naročniške servise z elektronskimi časopisi, naročniške servise z elektronskimi knjigami in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na praktičnih primerih pokažemo, kako ugotovimo, kateri naslovi so dostopni v Sloveniji. Predstavimo naslednje skupine informacijskih virov: kataloge knjižnic, servise z elektronskimi časopisi, sezname periodike, ter servise elektronskih knjig. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Datum tečaja: četrtek, 23. novembra ob 10. uri

Tečaj "Citatni indeksi"

Na tečaju bomo predstavili citatne indekse: kaj so, kako jih lahko uporabimo pri našem raziskovalnem delu; predstavili bomo različne načine iskanja in dela s citatnimi indeksi. Poudarek bo na zbirkah citatnih indeksov Web of Science in možnostih, ki jih ponujajo. Nekaj besed bo tudi o drugih virih, ki se ukvarjajo z merjenjem citiranosti. Podrobneje bomo predstavili faktor vpliva, možnosti iskanja najvplivnejših znanstvenih revij, ustavili pa se bomo tudi pri nekaterih drugih kazalcih citiranosti (V JCR in drugje). Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10.00 do 13.00 ure.

Datum tečaja: torek, 28. novembra ob 10.00 uri  

Tečaj " dLib - Digitalna knjižnica Slovenije"

Predstavitev portala Digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si ki omogoča enostaven dostop do digitalizirane in izvorno digitalne slovenske pisne kulturne dediščine, ki jo hranijo slovenske knjižnice in druge dediščinske ustanove. Uporabniku nudi dostop do celotnih besedil sodobnih in starejših znanstvenih revij, časopisov, knjig, zemljevidov, fotografij in notnega gradiva. S tem predstavlja nepogrešljiv pripomoček pri študiju in raziskovanju, ob enem pa tudi obsežen vir zanimivega gradiva za prostočasne aktivnosti in osebna zanimanja. Tečaj vsebuje predstavitev delovanja portala in različnih vrst gradiva ter praktičen prikaz načinov iskanja in uporabe. Tečaj traja od 10. do 12. ure.

Datum tečaja: četrtek, 30. novembra ob 10. uri

Tečaji potekajo v računalniški učilnici NUK (klet).

Svetujemo vam, da se na tečaja prijavite preko spletnega obrazca, ki ga najdete pri opisih posameznega tečaja na http://mreznik.nuk.uni-lj.si/izobrazevanja . Prijava je možna približno dva tedna pred dejansko izvedbo tečaja. Po prijavi boste prejeli potrditev prijave in povezavo za morebitno odjavo. Seveda se lahko prijavite tudi osebno v Centru za informacijske storitve (pritličje, soba št. 009) ali preko telefona 01/ 200 11 94.

Udeleženci naj poznajo dello z računalnikom.

Kategorija: Obvestila - knjižnica

Testni dostop do vira De Gruyter Online

Do 30. novembra 2017 je na voljo testni dostop do vira De Gruyter Online. Gre za informacijski vir, ki ponuja več kot 900 znanstvenih in strokovnih revij, ki multisiciplinarno pokrivajo mnoga področja, npr. biologije, kemije, zgodovine, prava, bibliotekarstva in informacijske znanosti, jezikoslovja, literature, matematike, fizike, medicine ipd. Gre za znanstveno uspešne revije, saj je bilo 163 naslovov leta 2016 uvrščenih med revije s faktorjem vpliva. Na voljo je tudi arhiv revij, ki sega do leta 1995.

De Gruyter Online je na voljo z lokacij Univerze v Ljubljani, tudi CTK in NUK; prek oddaljenega dostopa pa je na voljo študentom in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani, ki so člani knjižnic Univerze v Ljubljani in CTK, ter vsem članom NUK.

Vabljeni k raziskovanju!

Kategorija: Obvestila - knjižnica

Nacionalna strategija odprtega dostopa v Sloveniji 2015-2020

Vlada Republike Slovenije se je 24. maja 2017 seznanila z dokumentom Akcijski načrt izvedbe Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020. S tem je dokument uradno potrjen s strani Vlade Republike Slovenije.

Neposredna povezava na akcijski načrt: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Odprti_dostop/Akcijski_nacrt_-_POTRJENA_VERZIJA.pdf

Kategorija: Obvestila - knjižnica

Podatki o faktorjih vpliva za leto 2016

Obveščamo vas, da so v sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2016 (Faktor vpliva 1994-2016), v bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2016 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva 1999-2016).

Kategorija: Obvestila - knjižnica

Aplikacija mCOBISS za Windows

mCOBISS je odslej na voljo tudi za Windows. Deluje na računalnikih z operacijskim sistemom Windows 8.1 ali Windows 10 in pametnih telefonih, ki delujejo na platformi Windows Phone. Aplikacijo lahko prenesete na povezavi https://www.microsoft.com/en-us/store/p/mcobiss/9wzdncrd8mlb.

Kategorija: Obvestila - knjižnica