Varna nošnja šolske torbe

Oddelek za delovno terapijo že drugo leto izvaja preventivno delavnico pomena varne nošnje šolske torbe. Delavnico je v prvem letu, v okviru predmet Človekovo delovanje in zdravje, izvajalo 30 študentov 1. letnika delovne terapije.

V delavnico je bilo do sedaj vključenih 500 osnovnošolcev od 1. do 4. razreda - 20 osnovnih šol iz različnih slovenskih regij.

Namen delavnice je ozaveščanje staršev, učencev, učiteljev in ostalih o ukrepih za zmanjšanje vplivov nepravilne nošnje in rokovanja s šolsko torbo na otroka. Seznanjeni so tudi z osnovami ergonomske ureditve učenčevega okolja.

Zaradi dobrega odziva s strani osnovnih šol in študentov se bo delavnica izvajala tudi v prihodnje.

polnjenje torbe Predstavitev šolske torbe

Kategorija: Center za vseživljensko učenje