Priznanja Univerze v Ljubljani sodelavcem in študentom ZF

V Tednu Univerze so podeljena najvišja priznanja sodelavcem in študentom Univerze v Ljubljani.

Ponosno sporočamo, da so bili letos med prejemniki najvišjih priznanj z Zdravstvene fakultete:

  • prof. dr. Polonca Trebše – prejemnica Zlate plakete za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali  umetniškega ustvarjanja ter krepitev ugleda Univerze v Ljubljani
  • doc. dr. Andrej Ovca – prejemnik Svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne raziskovalne in pedagoške dosežke
  • študent Aljaž Iskra – prejemnik Svečane listine za študente za najboljše študijske dosežke

Prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!

Dekan doc. dr. Andrej Starc

 

Ovca in Trebše 2 

P. Trebše UL manjšaA. Ovca UL manjša

A. Iskra UL manjša 

Kategorija: Aktualna obvestila