Ocena "odlično" za raziskovalni program P3-0388 (Mehanizmi varovanja zdravja)

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije skupaj z Znanstvenoraziskovalnimi sveti ved spremlja in nadzoruje izvajanje raziskovalnih programov v vseh fazah njihovega poteka.

Raziskovalni program P3-0388 (Mehanizmi varovanja zdravja), katerega vodja je izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc je za obdobje januar 2014 do december 2016 prejel oceno odlično v vseh treh kategorijah ocenejvanja:

  • Rezultati raziskovalnega programa za razvoj znanosti
  • Rezultati raziskovalnega programa za razvoj Slovenije
  • Doseženi rezultati glede na zastavljene cilje

Glede na oceno programska skupina zelo dobro prispeva k razvoju Slovenije. Evalvacija Izpostavi raziskovanje mehanizmov zdravja, kjer so posamezni člani skupine vključeni v vrh svetovne znanosti in s tem širijo ugled Slovenije v svetu. Skupina razvija nizkocenovne metode, ki ne temeljijo na poskusih na laboratorijskih živalih in s tem širijo ugled Slovenije kot visokim etičnih načelom zavezane države. Na področju življenjskega sloga so izsledki skupine pomembni za vsakodnevno življenje prebivalcev Slovenije.

 

Kategorija: Aktualna obvestila