Higienska zasnova živilskega obrata

V sredo, 28. 11. 2018, so študenti v okviru predmetov Higiena objektov in procesov (3. letnik, 1. bolonjska stopnja, UL ZF) in Bivalno okolje (2. letnik, 2. bolonjska stopnja, UL FGG)  na konkretnem primeru delno udejanjili načelo integralnega projektiranja. In sicer smo pri iskanju strokovnih rešitev, v okviru higienske zasnove živilskega obrata, združili študente sanitarnega inženirstva in stavbarstva. V heterogenih skupinah so v sodelovanju iskali najbolj optimalne rešitve glede izvedbe in materialov posameznih sklopov. Pri tem so upoštevali namembnost in zahtevnost konkretnega objekta. Študentom so bili v podporo doc. dr. Mojca Jevšnik (UL ZF), doc. dr. Mateja Dovjak (UL FGG) in doc. dr. Andrej Ovca (UL ZF).

Fotogalerija 

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo