10 let sodelovanja med ZHAW in UL ZF/FGG

Izpostavljamo prispevek o sodelovanju med Univerzo v Ljubljani in švicarsko univerzo ZHAW (Zürich University of Applied Sciences).

Sodelovanje na področju ekološkega inženirstva (ZHAW), sanitarnega inženirstva (UL ZF) in vodarstva (UL FGG) se namreč krepi tako na področju projektne kot pedagoške dejavnosti.

V letih od 2012 do danes je sodelovanje rodilo uspešne rezultate:

  • Zaključen projekt: AQUA – VET (EU Leonardo da Vinci)
  • Zaključen projekt: The Aquaponics Hub (COST Action FA 1305)
  • Projekt v teku: Designing Food Value Chains to Foster the UN Sustainable Development Goals (Mercator Stifturng, Switzerland, 2016-2019)
  • Projekt v teku: AQU@TEACH (ERASMUS +KA2, 2017-2020)
  • Projekt v teku: Implementing nature based solutins for creating a resourceful circular city (COST Action CA17133, 2018-2022)
  • Poletne šole , ki potekajo že od leta 2008
  • Erasmus izmenjave učiteljev in študentov
  • Mentorstvo doktorskim študentom

V sodelovanju z ZF, FGG in BF je naslednji večji skupini projekt akreditacija skupnega magistrskega študijskega programa druge stopnje s področja okolja in naravnih virov.

V članku je med drugim izpostavljeno sodelovanje z izr. prof. dr. Tjašo Griessler Bulc, članico Oddelka za sanitarno inženirstvo in skupna magistrska naloga nekdanje študentke študijskega programa sanitarno inženirstvo, Zale Schmautz, ki svojo znanstveno kariero nadaljuje na ZHAW.

Več si lahko preberete neposredno v prispevku na povezavi.

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo