Predstavitev projekta ŽIV-KO: Novo življenje starega kompleta

Današnji petek, 13 julij 2018, je bil pravzaprav zelo dober dan. Ekipa projekta »ŽIV-KO: Novo življenje starega kompleta«, sestavljena iz študentk treh fakultet Univerze v Ljubljani - Zdravstvene, Medicinske in Naravoslovnotehniške ter delovnih in pedagoških mentorjev AMZS d.d., AMZS in Zdravstvene fakultete UL, je v prostorih AMZS v Ljubljani na tiskovni konferenci predstavila rezultate svojega dela. Projekt je potekal v okviru razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju –  Po kreativni poti do znanja 2017–2020« in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Osnovni namen projekta je bil spodbuditi zavedanje o pomenu ustreznega ravnanja z kompletom prve pomoči po preteku roka uporabe in možnostih za njegovo ponovno uporabo. Študentke so v okviru projekta povprašale voznike, kaj storijo s kompleti po preteku roka uporabe in poiskale potencialne uporabnike, ki bi vsebino teh kompletov lahko uporabili v okviru svoje izobraževalne dejavnosti. Na osnovi ugotovitev so oblikovale smernice za ravnanje s kompleti prve pomoči s pretečenim rokom uporabe, zloženko z navodili, kaj lahko storimo in testna zbirna mesta, na katerih je bilo mogoče oddati takšne komplete. Na predstavitvi smo z veliko radovednostjo odprli škatlo, v kateri so bili kompleti, ki so se deset dni zbirali na dveh testnih zbirnih mestih v prostorih AMZS d.d. na Dunajski cesti 128 a in na Leskoškovi cesti 11. Zadovoljni smo ugotovili, da je v škatli kljub temu, da nismo predhodno informirali javnosti, »pristalo« kar 32 kompletov prve pomoči, ki so danes tudi že našli »novo življenje« v nekaterih ljubljanskih gasilskih društvih. 

 

Picture1

 

Picture2

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo