Blejski vodni festival

V okviru Blejskega vodnega festivala sta aktivno sodelovali tudi članica Oddelka za sanitarno inženirstvo izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc in predavateljica na študijskem programu sanitarno inženirstvo 1. stopnje doc. dr. Nataša Atanasova.

In sicer sta sodelovali na panelu, kjer so bile predstavljene dobre prakse trajnostnega gospodarjenja z vodo v okviru projektno raziskovalnega dela. Med drugim tudi ARRS J2-8162 Zapiranje snovnih poti pri čiščenju komunalnih odpadnih voda z zelenimi tehnologijami in P3-0388 Mehanizmi varovanja zdravja.

Spletna stran dogodka: http://bledwf.com/

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo