Gostujoči predavatelji v zimskem semestru 2017/18 pri predmetih Osnove higiene in etika ter Higiena objektov in procesov

 

 

V zimskem semestru študijskega leta 2017/18 so pri predmetih Osnove higiene in etika ter Higiena objektov in procesov, katerih nosilka je doc. dr. Mojca Jevšnik sodelovali strokovnjaki iz različnih področji sanitarne stroke.

Osnove higiene in etika

Dr. Andrej Ovca, dipl. san. inž. je predstavil stroko sanitarnega inženirstva in izpostavil pomembnost multidisciplinarnega dela ter nenehne vedoželjnosti in želje po izboljšavah. Mag. Gregor Jereb, dipl. san. inž. je opisal delo sanitarnega inženirja v izrednih razmerah na primeru poplav v Bosni in Hercegovini. Dr. Matej Gregorič, dipl. san. inž iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje je povzel nove trende na področju prehrane in prehranjevanja, z izborom aktualnih znanstvenih raziskav na tem področju. Dr. Andreja Kukec, dipl. san. inž iz Katedre za javno zdravje Medicinske fakultete je predstavila zahteve etike na področju okoljskih tveganj ter primer okoljskega tveganja zaradi požara, ki je izbruhnil v tovarni Kemis na Vrhniki. Barbara Kastelic, dipl. san. inž. iz Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani je predstavila problematiko okužb, povezanih z zdravstvom in etične dileme pri tem, Branka Strah, dipl. san. inž. iz vrtca Kekec Grosuplje je na primeru dela v vrtcu izpostavila etične dileme na področju organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima. Natalija Čulk, san. inž. iz Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani je izpostavila zahteve na področju čiščenja in razkuževanja ter preprečevanja OPZ v zdravstvu ter vlogo sanitarnega inženirja pri tem. Aleš Krulec in Sara Tajnik, dipl. san. inž. (UN) sta predstavila pomen in vlogo Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev ter Inštitut za sanitarno inženirstvo ter možnosti strokovnega in raziskovalnega dela sanitarnih inženirjev. Iztok Ameršek, dipl. san. inž. iz podjetja Livplant, ki deluje na področju varovanja okolja s poudarkom na čiščenju odpadnih (industrijskih, meteornih in komunalnih) je študentom na zanimiv in strokoven način predstavil rastlinske čistilne naprave.  

Higiena objektov in procesov:

Uradni nadzor nad zagotavljanjem varnosti živil je predstavila Andreja Bizjak, dr. vet med., direktorica Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Zakonodajo na področju zagotavljanja varnosti živil je opisal Andrej Vrtačnik, mag. san. inž., univ. dipl. prav. Uradni nadzor pri uvozu živil pa je predstavil Lucijan Tominšek, dipl. san. inž. Petra Kralj-Sajovic, dipl. san. inž. iz interne kontrole podjetja Engrotuš d.o.o. je pripravila pregled nad izpolnjevanjem zahtev za umik, odpoklic in hladno verigo. Strokovne smernice in zahteve na področju čiščenja in razkuževanja sta pripravili Ksenija Jug Adamovič, dipl. san. inž. (ISS) za zdravstvene objekte in Katja Ličan, dipl. san. inž. (Bent) za živilske objekte. Branka Strah, dipl. san. inž. iz vrtca Kekec Grosuplje je predstavila zahteve zakonodaje za vrtce in strokovne zahteve zdravstveno-higienskega režima v vrtcih. Področje obvladovanja varnosti in kakovosti pitne vode, z izpostavljenimi tveganji, je predstavila Irena Sušelj Šajn, dipl. san. inž. iz javnega podjetja Kovod Postojna. Dr. Petra Medved Djurašinović, univ. dipl. inž. živ. teh. in Tamara Srdarev, mag. inž. preh. iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetji sta predstavili študentom rezultate projekta Zaveze odgovornosti in se hkrati zahvalili vsem sodelujočim študentom pri izvedbi. Drugi del predavanja je bil namenjen označevanju živil in nato še praktični delavnici, ki sta ga gostji odlično pripravili in predstavili pestrost zakonodaje na tem področju. Dunja Sever, dr. med., glavna zdravstvena inšpektorica pa je sodelovala kot mentorica pri dveh seminarskih nalogah. 

Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za razmišljanja oz. za strokovno razlago izbranega področja dela.

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo