Projekt UL ZF »Temne skrivnosti hitre mode« izbran med pet najboljših študentskih projektov PKP 2017

 

14. Novembra 2017 sta  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, organizirala dogodek »Novim izzivom naproti«.  Na njem so ob zaključku razpisa »Po kreativni poti do znanja 2016/17«, študentje predstavili 20 najuspešnejših projektov. V okviru razpisa je bilo izvedenih 212 projektov, vanje vključenih več kot 1600 študentov, 224 visokošolskih mentorjev in 333 mentorjev iz gospodarstva oziroma neprofitnih organizacij. Univerzo v Ljubljani je v izboru za »Naj projekt PKP 2017« zastopal tudi projekt UL ZF, »Temne skrivnosti hitre mode«.

Pri ocenjevanju posameznih projektov se je komisija osredotočila na 4 glavne  kriterije, in sicer jasnost in razumljivost predstavitve; interdisciplinarnost pri sestavi ekipe in njihove pridobljene kompetence; družbeno koristnost ter tržni potencial.

Med projekti s podjetniškim potencialom je glavno nagrado - štiri mesečno mentorstvo tržnega strokovnjaka, kako s projektom naprej, komisija dodelila projektu Mobilno in interaktivno učenje Solfeggia s pomočjo nadgradnje resničnosti (Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru). Hkrati so izpostavili še dva projekta s poslovnim potencialom - Oblikovanje orodja za sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (Visoka šola za računovodstvo Ljubljana) ter Razvoj tehnologije trirazsežnega tiskanja magnetov (Fakulteta za tehnologijo polimerov). Med družbeno koristnimi projekti sta bila kot najboljša izbrana projekta Odstiranje demence z uporabo umetniških izraznih sredstev (Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani) ter Temne skrivnosti hitre mode (Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani).

Več na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/nagrada-in-priznanje-naj-projekt-pkp-2017-projektu-mobilno-in-interaktivno-ucenje-solfeggia-s-pomo/

 

 

slika

 

Avtorica fotografije: Nevenka Ferfila

 

 

 

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo