Povzetek in zaključki okrogle mize: Vključevanje strokovnih profilov s področja zdravstva v delo Ministrstva za okolje in prostor – potencial profila Sanitarni inženir

 

 

V sredo 20. 9. 2017 je na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani potekala okrogla miza na temo vključevanja strokovnih profilov s področja zdravstva v delo Ministrstva za okolje in prostor – potencial profila Sanitarni inženir.

Na okrogli mizi so sodelovali:

 • g. Joško Knez, generalni direktor Agencije RS za okolje (ARSO)
 • g. Aleš Krulec, predsednik Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije
 • g. Iztok Ameršek, Livplant
 • prof. dr. Polonca Trebše, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doc. dr. Mateja Dovjak, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
 • doc. dr. Andreja Kukec, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doc. dr. Rok Fink, predstojnik Oddelka za sanitarno inženirstvo na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani

Moderator: mag. Andrej Ovca

Po uvodni predstavitvi razvoja profila sanitarnega inženirja s strani moderatorja je sledila kratka predstavitev Agencije RS za okolje, ki jo je podal njen generali direktor g. Joško Knez.

Tekom diskusije so člani omizja vsak na svojem področju predstavili dosedanje primere dobre prakse obstoječega medsektorskega sodelovanja. Vzporedno je tekla razprava tudi o neizkoriščenih potencialih ter ovirah na poti intenzivnejšega sodelovanja, s poudarkom na potencialu profila Sanitarni inženir. Sodelujoči so se strinjali, da je področje presoje vplivov okoljskih dejavnikov na zdravje v sodelovanju z drugimi profili eno pomembnejših področij potencialnega udejstvovanja sanitarnega inženirja. Področji hrupa in emisij v zrak sta bil posebej izpostavljeni kot primer.

Sodelujoči so se, tudi preko vprašanj in komentarjev iz publike, dotaknili še pravnih norm,  inšpekcijskega nadzora, okoljskih standardov in sistema presoje vplivov na okolje.  

Zaključki okrogle mize:

 • Krepitev sodelovanja med Zdravstveno fakulteto v Ljubljani (UL ZF) in Agencijo RS za okolje pri izvedbi pedagoškega procesa študijskega programa Sanitarno inženirstvo.
 • Sledi operativni delovni sestanek med raziskovalci UL ZF in predstavniki ARSO.
 • Izvedba dodatnih usposabljanj glede specifičnih operativnih znanj na področju dela ARSO v okviru Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije.
 • Krepitev nadaljnjega udejstvovanja diplomiranih sanitarnih inženirjev v fazi priprave področne zakonodaje preko Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije oz. drugih strokovnih združenj.

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo