Reucity - Innovative technologies for resource oriented cities

Mednarodna skupina strokovnjakov, katere del je tudi izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc (Oddelek za sanitarno inženirstvo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani) je izdala poljudno publikacijo z naslovom Reucity booklet - Innovative technologies for resource oriented cities. Gre za razvoj konceptov zapiranja zank na primeru ločevanja ter čiščenja sanitarne vode s pomočjo inovativnih tehnologij ter njene ponovne uporabe za splakovanje stranišč, za razvoj urbanega kmetijstva in parkovnih ureditev, ter za zajem hranil iz odpadne vode za proizvodnjo gnojil. Koncept zapiranja zank se nanaša predvsem na turistična območja (hotelski kompleksi, kampi), ki bi na ta način postali manjši potrošniki pitne vode, manjši potrošniki umetnih gnojil, hkrati pa bi omogočali lokalno pridelavo hrane, ozelenitev okolice ter nove podjetniške priložnosti.

Publikacija je v celoti na voljo na: http://www.lequia.udg.edu/research/books/item/2514-reucity.html 

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo