Gostja na Oddelku za sanitarno inženirstvo: Andreja Bizjak, dr. vet. med.

 

V ponedeljek, 13.3.2017 je vabljena gostja gospa Andreja Bizjak, dr. vet. med.  za študente 4. letnika Oddelka za sanitarno inženirstvo pri izbirnem predmetu Dobre prakse v živilski verigi (nosilca: doc. dr.  Mojca Jevšnik in prof. dr. Peter Raspor) pripravila predavanje z naslovom »Uradni nadzor na področju živil:  temeljni principi, tehnike in pričakovane novosti«. Predavanja so se udeležili tudi zainteresirani študenti 3. letnika Oddelka za sanitarno inženirstvo.

Gospa Andreja Bizjak, dr. vet. med je direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vabljeni gostji se iskreno zahvaljujemo za zanimivo in vsebinsko zelo bogato predavanje, ki je študentom oplemenitilo znanje na področju uradnega nadzora živil vzdolž celotne živilske verige. Prav tako ji izrekamo zahvalo, za vsakoletno podporo in sodelovanje inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri praktičnem usposabljanju študentov Sanitarnega inženirstva.

 

S2

s1

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo