Gostja na Oddelku za sanitarno inženirstvo: mag. Irma Koren

V ponedeljek, 20. 2. 2017 je vabljena gostja mag. Irma Koren, univ. dipl. inž. živ. tehn. za študente 4. letnika Oddelka za sanitarno inženirstvo pri predmetu Dobre prakse v živilski verigi (nosilca: doc. dr.  Mojca Jevšnik in prof. dr. Peter Raspor) pripravila predavanje z naslovom »STANDARDI NA PODROČJU ŽIVILSTVA«.

Mag. Irma Koren je od leta 2009 zaposlena na vodilni certifikacijski hiši v Sloveniji Bureau Veritas d.o.o., kot vodilna presojevalka sistemov vodenja in zagotavljanja varnosti in kakovosti živil. Kot dolgoletna direktorica kakovosti v živilski industriji je pridobila bogate strokovne izkušnje s področja proizvodnje živil, vodenja kakovosti in notranjega nadzora, laboratorijskega dela in vodenja varnosti živil.

Mag. Irmi Koren se zahvaljujemo za njeno odlično predavanje in izkušnje s presoj, ki jih je delila s študenti!

 

135 koren

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo