Aktivnosti članov Oddelka za sanitarno inženirstvo ob mednarodnem dnevu voda

 

Leta 1993 je Generalna skupščina OZN 22. marec je razglasila za mednarodni dan voda, da bi opozorila svetovno javnost na pomen pitne vode in na nujnost dobrega gospodarjenja z njenimi zalogami.

Ob letošnjem mednarodnem dnevu voda sta aktivno sodelovala tudi sodelavca Oddelka za sanitarno inženirstvo. Viš. pred. mag. Gregor Jereb je udeležencem strokovnega izobraževanja, ki ga je organiziralo podjetje Kovod Postojna, d.o.o predstavil prednosti in pasti mehčanja pitne vode. Izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc pa se je kot sogovornica na osrednji razpravi udeležila razvojnega posveta o pomenu ohranjanja čistosti slovenskih voda, ki ga je organiziralo podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva in pod častnim pokroviteljstvom Državnega sveta RS.

IMG 20190322 091842

Foto: Kovod postojna d.o.o.

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo

Strokovna ekskurzija študentov 3. letnika v okviru CEEPUS mreže - 2019

 

Od 6. 2. 2019 do 9. 2. 2019 so študenti 3. letnika študijskega programa Sanitarno inženirstvo prve stopnje v okviru izbirnega predmeta Kemijske tehnologije (nosilka prof. dr. Polonca Trebše) obiskali izbrane industrijske in komunalne obrate v mestu Brno (Češka). Ekskurzija je potekala v okviru CEEPUS mreže Training and research in environmental chemistry and toxicology, katere koordinator je ZF UL. Skupina s prof. dr. Polonco Trebše na čelu je obiskala fakulteto za kemijo na tehnološki univerzi v mestu Brno (Brno University of technology), sežigalnico v mestu Brno, čistilno napravo v Brnu, jedrsko elektrarno v kraju Dukovany ter črpalno hidroelektrarno Dalešice.

Fotoreportaža

 

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo

Tradicionalno prednovoletno druženje študentov in učiteljev 2018/19

 

V petek, 21. 12. 2018, so študenti 3. letnika organizirali tradicionalno prednovoletno srečanje študentov sanitarnega inženirstva, zaposlenih na Oddelku za sanitarno inženirstvo, zunanjih učiteljev, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa in ostalih zaposlenih na Zdravstveni fakulteti. Srečanje se je pričelo s pozdravnim govorom namestnice predstojnika Oddelka dr. Jelene Ficzko, ki je med drugim posebej pohvalila študente, da si kljub številnim rednim obveznostim znajo vzeti čas za organizacijo dogodka, ki je namenjen vsem. Nadaljevali smo s kratkim zabavnim programom, v okviru katerega so se aktivni sodelujoči lotili gradnje stolpa iz suhih testenin in preverjanja strokovnega znanja skozi igro "Activity". Srečanje smo zaključili z druženjem ob dobrotah, ki so jih, skladno s standardi zagotavljanja varnosti živil, pripravili študenti 3. letnika.

Člani Oddelka za sanitarno inženirstvo se iskreno zahvaljujemo študentom za organizacijo dogodka.

Foto: Zala Rihtar, študentka 3. letnika

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo

Ugriznimo znanost: Bolne stavbe

V četrtkovi oddaji “Ugriznimo znanost” sta med drugimi gostovali tudi sodelavki Oddelka za sanitarno inženirstvo doc. dr. Mateja Dovjak, dipl. san. inž. in doc. dr. Martina Oder, dipl. san. inž.

V tokratni oddaji sta vsaka iz svojega znanstveno raziskovalnega oz. strokovnega področja predstavili potencialne negativne vplive, ki jih lahko ima stavba na zdravje njenih uporabnikov.

V kolikor ste oddajo zamudili vabljeni k ogledu na povezavi.

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo

Najvišja priznanja Univerze v Ljubljani

V Tednu Univerze so bila med drugimn podeljena najvišja priznanja sodelavcem in študentom Univerze v Ljubljani. Ponosno sporočamo, da sta bila letos med prejemniki najvišjih priznanj tudi sodelavca Oddelka za sanitarno inženirstvo:

  • prof. dr. Polonca Trebše – prejemnica Zlate plakete za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali  umetniškega ustvarjanja ter krepitev ugleda Univerze v Ljubljani
  • doc. dr. Andrej Ovca – prejemnik Svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne raziskovalne in pedagoške dosežke

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo