Tradicionalno prednovoletno druženje študentov in učiteljev 2018/19

 

V petek, 21. 12. 2018, so študenti 3. letnika organizirali tradicionalno prednovoletno srečanje študentov sanitarnega inženirstva, zaposlenih na Oddelku za sanitarno inženirstvo, zunanjih učiteljev, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa in ostalih zaposlenih na Zdravstveni fakulteti. Srečanje se je pričelo s pozdravnim govorom namestnice predstojnika Oddelka dr. Jelene Ficzko, ki je med drugim posebej pohvalila študente, da si kljub številnim rednim obveznostim znajo vzeti čas za organizacijo dogodka, ki je namenjen vsem. Nadaljevali smo s kratkim zabavnim programom, v okviru katerega so se aktivni sodelujoči lotili gradnje stolpa iz suhih testenin in preverjanja strokovnega znanja skozi igro "Activity". Srečanje smo zaključili z druženjem ob dobrotah, ki so jih, skladno s standardi zagotavljanja varnosti živil, pripravili študenti 3. letnika.

Člani Oddelka za sanitarno inženirstvo se iskreno zahvaljujemo študentom za organizacijo dogodka.

Foto: Zala Rihtar, študentka 3. letnika

Kategorija: Obvestila - sanitarno inženirstvo