Priznanja in nagrade

Študentske Prešernove nagrade in priznanja za leto 2010/2011
 
NIA Majcen dipl.fiziot.
Vpliv vadbe na wii ravnotežni plošči na ravnotežje po rekonstrukciji zadajšne križne vezi: poročilo o primeru
Mentorica: doc. dr. URŠKA Puh, dipl. fiziot.
Somentorica: viš. pred. mag. SONJA Hlebš, viš.fiziot., univ.dipl.org.
Povzetek diplomskega dela
Uvod:Poškodbe zadajšnje križne vezi je relativno nizka v primerjavi z ostalimi vezmi kolenskega sklepa. Najpogosteje se pojavlja v avtomobilskih nesrečah in pri športnih aktivnostih. Poškodbe tretje stopnje se zdravi operativno, temu pa sledi približno 9 do 12 mesečno obdobje fizioterapije po določenih protokolih.
Namen: Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali lahko enomesečna vadba na Wii ravnotežni plošči vpliva na izboljšanje ravnotežja, na povečanje aktivne in pasivne gibljivosti kolenskega sklepa, ter na obseg stegna in goleni poškodovanega spodnjega uda.
Metode dela: Preiskovanka si je 22 mesecev pred začetkom raziskave poškodovala zadajšnjo križno vez. Operativni poseg rekonstrukcije zadajšnje križne vezi so izvedli tri mesece pred začetkom raziskave, ki je vključevala vadbo na Wii ravnotežni plošči. Pred pričetkom raziskave je bila preiskovanka v sklopu zdraviliške rehabilitacije vključena v program fizioterapevtske obravnave. Vadba na Wii ravnotežni plošči je trajala štiri zaporedne tedne, šestkrat tedensko, od 30 do 45 min dnevno. Pred in po obdobju vadbe smo na obeh spodnjih udih izvedli meritve aktivne in pasivne gibljivosti kolenskega sklepa, obsege udov, meritve gibanja središča pritiska pri sonožni stoji ter stoji na poškodovanem in nepoškodovanem udu s pritiskovno ploščo Kistler 9286AA. Z Wii ravnotežno ploščo smo merili projekcijo telesnega težišča in indeks telesne mase.
Rezultati:Po vadbi na Wii ravnotežni plošči se je pri preiskovanki izboljšala aktivna in pasivna gibljivost kolenskega sklepa na poškodovanem udu, tako v smeri fleksije kot ekstenzije. Po vadbi je bila projekcija telesnega težišča bližje idealnemu razmerju med udoma. Prišlo je tudi do zmanjšanega gibanja središča pritiska v štirih različnih pogojih senzoričnega priliva pri sonožni stoji ter stoji na poškodovanem in nepoškodovanem udu.
Sklep: Sklepamo, da je vadba na Wii ravnotežni plošči pri preiskovanki po rekonstrukciji zadajšnje križne vezi pozitivno vplivala na izboljšanje ravnotežja in stabilnosti, hkrati pa je verjetno pripomogla k večjemu obsegu aktivne in pasivne gibljivosti, spremenjenemu obsegu uda ter posledično k boljši funkciji poškodovanega uda.
 
 Nia, iskrene čestitke ob prejeti nagradi in veliko osebnih in delovnih uspehov ti želimo člani Oddeleka za Fizioterapijo! 
 
 
Študentske Prešernove nagrade in priznanja za leto 2009/2010
 
NIKA Pucihar dipl.fiziot.
Terapija z ogledalom za zgornji ud pri pacientu s kompleksnim regionalnim bolečinskim sindromom tip I: poročilo o primeru
Mentorica: viš. pred. mag. SONJA Hlebš, viš.fiziot., univ.dipl.org.
Somentorica: doc. dr. URŠKA Puh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povzetek diplomskega dela
Uvod:Kompleksi regionalni bolečinski sindrom I (KRBS I) je klinično pogost pojav pri zlomih in poškodbah udov. Predstavlja stanje nevropatske bolečine, ki se razvije v nesorazmerju glede na travmatski dogodek brez znakov poškodbe perifernega živčevja. To obolenje lahko traja nekaj tednov, več mesecev ali let, in močno vpliva na posameznikovo kvaliteto življenja.
Namen: Namen dela je bil ugotoviti, ali lahko terapija z ogledalom za zgornji ud pri pacientu s KRBS I vpliva nazmanjšanje bolečine in otekline, na izboljšanje povrhnje in globoke senzibilitete, na povečanje pasivne in aktivne gibljivosti, ter na povečanje zmogljivosti in spretnosti prizadetega zgornjega uda.
Metode dela:V delu je prikazan primer uporabe terapije z ogledalom pri pacientki s KRBS I. V poročilo o primeru je bila vključena 54-letna preiskovanka, pri kateri so se šest tednov po poškodbi desnega zapestja razvili značilni znaki KRBS I. Preiskovanka je štiri tedne poleg konvencionalne rehabilitacije izvajala terapijo z ogledalom, ki je dnevno trajala od 20 do 30 minut. Na obeh zgornjih udih so se pred in po terapiji z ogledalom izvedle meritve pasivne gibljivosti sklepov, linearna meritev aktivne fleksije prstov, ocena bolečine, ocena praga zaznave za lahen dotik, ocena statičnega in dinamičnega razlikovanja dveh točk, ocena propriocepcije in kinestezije, merila se je tudi spretnost rok, zmogljivost pincetnihprijemov in prijema roke, obsegi proksimalnih falang prstov in sprememba temperature na koži.
Rezultati:Po terapiji z ogledalom se je pri preiskovanki izboljšala pasivnagibljivostprizadetega zgornjega uda v smereh: dorzalne fleksije in radialne abdukcije zapestnega sklepa, pronacije in supinacije radioulnarnih sklepov ter fleksije nekaterih sklepov prstov (vsi MCP sklepi prstov, IP sklep palca, ter PIP in DIP sklepi kazalca in mezinca). Zmanjšali sta se bolečina in oteklina, znižal se je prag dinamičnega razlikovanje dveh točk, izboljšala se je spretnost roke in zmogljivost pincetnih prijemov. Temperatura kože prizadetega uda je bila po terapiji z ogledalom v primerjavi z neprizadeto stranjo nižja kot pred terapijo.
Sklep: Terapija z ogledalom v kombinaciji s konvencionalno rehabilitacijo je pri preiskovanki s KRBS I verjetno pripomogla k zmanjšanju bolečine in otekline, k izboljšanju gibljivosti in senzori-motoričnemu ter funkcijskemu okrevanju prizadega zgornjega uda. 
 
NINA Cvetek dipl.fiziot.
Vpliv ishemične vadbe z lahkim bremenom na zmogljivost in maso mišic ekstenzorjev kolena
Mentor: viš. pred. mag. MIROLJUB Jakovljević
Somentor: doc. dr. ALAN Kacin
 
 
Povzetek diplomskega dela
Uvod: Zmanjšanje mišične mase in zmogljivosti, ki nastopi po poškodbi ali operaciji sklepa, je posledica manjše aktivacije mišic zaradi razbremenjevanja poškodovanih sklepnih struktur. Obstaja nekaj dokazov, da lahko z zmanjšanjem pretoka krvi skozi aktivne mišice (ishemična vadba) dosežemo znaten prirast mišične mase in zmogljivosti tudi z zelo majhno mehansko obremenitvijo tkiva, vendar ni jasno, kako izrazit je hipertrofični učinek in na katero komponento mišične zmogljivosti najbolj vpliva.
Namen:Namen diplomskega dela je ugotoviti ali lahko z ishemično vadbo mišice quadriceps femoris dosežemo večji prirast mišične mase, jakosti in vzdržljivosti, kot z enako vadbo brez ishemije.
Metode dela: V raziskavi je sodelovalo 10 zdravih prostovoljcev, povprečne starosti 22,6 let, telesne teže 76,6 kg in indeksa telesne mase 23,5 kg·m‾². Program vadbe je obsegal 16 vadbenih enot, v vsaki enoti je preiskovanec izvedel štiri sete unilateralnega iztega kolena do hotene odpovedi z mehanskim bremenom 15% maksimalne hotene kontrakcije. En spodnji ud so preiskovanci vadili med povzročeno arterijsko okluzijo (I-noga), drugi pa s prostim krvnim pretokom (K-noga). Za ocenjevanje zmogljivosti mišic ekstenzorjev kolena smo pred in po obdobju vadbe merili silo maksimalne hotene izometrične kontrakcije (MVC) in izvedli test dvigovanja lahkega bremena do hotene odpovedi, enkrat z (Ishemični test) in enkrat brez (Kontrolni test) arterijske okluzije. Spremembo mišične mase m. quadriceps femoris smo ocenili iz preseka mišic (CSA) na magnetno resonančnih slikah. Arterijska okluzija je bila povzročena z mehansko zaporo žil v ingvinalnem področju z napihljivo manšeto (tlak ≥ 230mmHg).
Rezultati: Po obdobju vadbe ni bilo značilnih razlik v sili MVC. Povečalo (P<0,001)pa se je število iztegov kolena med Kontrolnim testom, in sicer I-noge za 63 %, K-noge pa za 36 %. Med Ishemičnim testom se je število dvigov I-noge povečalo (P<0,01) za 27 %, K-noge pa za 11%. Povprečna vsota CSA se je za 3,4% povečala (P<0,05) le na I-nogi.
Sklep: Ishemična vadba z lahkim bremenom izrazito izboljša vzdržljivost mišic ekstenzorjev kolena in ne njihove jakosti. Majhno povečanje prečnega presek mišice z ishemično vadbo bi lahko bil znak povečanja volumna nekontraktilnih mišičnih struktur. 
 
 
 
Kategorija: Študij - fizioterapija