Predstavitev študijskega programa

Odobrene teme DD MAR 2019

Številka indeksa Naslov Mentor Recenzent Član Etična komisija

11700447

Jakob Jesih

Učinkovitost preventivnih vadbenih programov za zmanjšanje pojavnosti poškodb gležnja v košarki – pregled literature

dr. Alan Kacin

somentor: dr. Matej Drobnič

dr. Renata Vauhnik dr. Matej Drobnič Ne

11600376

Simon Navodnik

Vpliv transkutane električne stimulacije na artrogeno inhibicijo štiri glave stegenske mišice – pregled literature

dr. Darja Rugelj

somentorica: dr. Daša Weber

dr. Alan Kacin

dr. Daša Weber Ne

11600251

Nina Čelofiga

Merske lastnosti testa devetih zatičevpri pacientih z MSin po možganski kapi - pregled literature

dr. Urška Puh

dr. Miroljub Jakovljević

dr. Polona Plama Ne

11600280

Špela Berlot

Primerjava akutnih učinkov aktivnih in ostalih tehnik raztezanja na obseg gibljivosti - pregled literature

dr. Urška Puh

somentorica: dr. Polona Plama

dr. Miroljub Jakovljević

dr. Polona Plama Ne

11500273

Valentina Dobovičnik

Vpliv elastičnih lepilnih trakov na povečanje gibljivosti hrbtenice in izboljšanje funkcije pri osebah s kronično nespecifično bolečino v spodnjem delu hrbta - pregled literature

dr. Renata Vauhnik

somentorica: dr. Polona Plama

mag. Sonja Hlebš

dr. Polona Plama Ne

11700341

Eva Žura

Fizioterapija pri poškodbah meniskov kolenskega sklepa - pregled literature

dr. Renata Vauhnik

mag. Sonja Hlebš

asist. Marko Macuh Ne

11600378

Rok Šmejic

Dolgoročni učinki konservativne obravnave po popolnem pretrganju sprednje križne vezi pri mladih aktivnih odraslih - pregled literature

dr. Renata Vauhnik

mag. Sonja Hlebš

dr. Daša Weber Ne

11600254

Anja Hudej

Vpliv stabilizacije trupa na ravnotežje pri starejših odraslih, ki vadijo pilates - pregled literature dr. Darja Rugelj mag. Darija Šćepanović dr. Daša Weber Ne
Kategorija: Obvestila - fizioterapija - 1stopnja