Predstavitev študijskega programa

Odobrene teme DD MAJ 2018

Številka indeksa

Naslov

Mentor

Recenzent

Član

Etična komisija

11500424

Alex Rossone

Učinki mobilizacije živčevja na bolečino v vratu– pregled literature

mag. Sonja Hlebš

dr. Darja Rugelj

pred. Mojca Divjak

Ne

1160512

Tina Berčič

Učinki ishemične vadbe na zmogljivost m. quadriceps femoris pri preiskovancu po obsežnejši rekonstrukciji struktur kolenskega sklepa – poročilo o primeru

dr. Alan Kacin

somentorica: dr. Tina Grapar-Žargi

dr. Renata Vauhnik

dr. Tina Grapar-Žargi

Ne

11400372

Sara Vesel

Učinki obsevanja z nizko intenzivnim laserjem na zmogljivost mišic spodnjih udov – pregled literature

dr. Alan Kacin

dr. Renata Vauhnik

dr. Daša Weber

Ne

11500297

Eva Prezelj

Terapevtski učinek IV imunoglobulinov pri pacientih z demielizacijsko polinevropatiijo na zmogljivost mišic spodnjih in zgornjih udov

dr. Lea Leonardis

dr. Alan Kacin

dr. Polona Palma

Da

11400386

Gea Klopčar

FT postopki pri pacientih s patelofemoralnim bolečinskim sindromom – pregled literature

dr. Renata Vauhnik

dr. Alan Kacin

Matej Ipavec

Ne

11070229

Janiya Maja Žnidar

Pomen prehrane na regeneracijo mišic po telesni vadbi – pregled literature

dr. Ruža Pandel Mikuš

somentorica: dr. Mojca Amon

dr. Renata Vauhnik

dr. Mojca Amon

Ne

11400358

Nina Osredkar

Zanesljivost meritev diastaze preme trebušne mišice pri nosečnicah z uporabo ultrasonografa

mag. Darija Šćepanović

somentor: dr. Ivan Verdenik

mag. Sonja Hlebš

dr. Ivan Verdenik

Da

11300366

Maja Stegne

Pozna FT obravnava pacienta v zdravilišču po zvinu gležnja – poročilo o primeru

pred. Mojca Divjak

mag. Sonja Hlebš

asist. Matej Ipavec

Ne

11200302

Patricija Janežič

Ponovljivost in zanesljivost goniometričnih pasivnih meritev obsega gibljivosti kolenskega sklepa

dr. Miroljub Jakovljević

mag. Sonja Hlebš

dr. Daša Weber

Da

 

Kategorija: Obvestila - fizioterapija - 1stopnja