Predstavitev študijskega programa

Odobrene teme DD FEB 2018

11400402

Aleš Žerjal

Vpliv dolgotrajnega ležanja na spremembe v porazdelitvi pritiskov na stopalih med hojo pri zdravih preiskovancih

dr. Miroljub Jakovljević

somentor: Alen Lilić, dipl.fiziot.

dr. Darja Rugelj

Alen Lilić, dipl.fiziot. Da
Kategorija: Obvestila - fizioterapija - 1stopnja