Predstavitev študijskega programa

Oddobrene teme DD DEC 2018

Številka indeksa

Naslov

Mentor

Recenzent

Član

Etična komisija

11500302

Doroteja Slapnik

Test tandemske hoje naprej in nazaj: primerjava rezultatov starejših in mlajših preiskovancev

dr. Darja Rugelj

dr. Urška Puh

mag. Sonja Hlebš

Da

11500292

Barbara Panter

Ocenjevanje zaznave praga za dotik za spodnjih udih z monofilamenti - pregled literature

dr. Urška Puh

dr. Darja Rugelj

dr. Mojca Amon

Ne

11500291

Teja Močnik

Vpliv elastičnih lepilnih trakov na statično ravnotežje pri zdravih osebah

dr. Darja Rugelj

dr. Urška Puh

dr. Daša Weber

Da

11500277

Manca Groznik

Vpliv vadbe proti uporu na zmogljivost otrok s CP – pregled literature

dr. Alan Kacin

somentorica: dr. Tina Grapar-Žargi

dr. Urška Puh

dr. Tina Grapar-Žargi

Ne

 

Kategorija: Obvestila - fizioterapija - 1stopnja