Predstavitev študijskega programa

Odobrene teme diplomskih del Julij 2017

Številka indeksa

Naslov

Mentor

Recenzent

Član

Etična komisija

11500307

Iva Vaner

Ugotavljanje merskih lastnosti ravnotežnega testa Boomer pri aktivnih starejših osebah

dr. Darja Rugelj

dr. Urška Puh

dr. Daša Weber

Da

11400507

Alan Albanesse

Ponovljivost in zanesljivost merjenja rotacije v kolenskem sklepu z dvojno goniometrijo

dr. Miroljub Jakovljević

dr. Renata Vauhnik

dr. Tina Grapar-Žargi

Da

11300381

Katja Zlodej

Primerjava telesne pripravljenosti študentov fizioterapije s študenti ostalih študijskih smeri na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani

pred. Nina Hiti

somentor: dr. Miroljub Jakovljević

mag. Sonja Hlebš

dr. Miroljub Jakovljević

Ne

11400688

Staša Mlinar

Primerjava telesne pripravljenosti študentov prvih in tretjih letnikov na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani

pred. Nina Hiti

somentor: dr. Miroljub Jakovljević

mag. Sonja Hlebš

dr. Miroljub Jakovljević

Ne

11500545

Rok Blatnik

Učinki nagiba sedežne enote in naslonjala za hrbet ter antidekubitusnih blazin v invalidskem vozičku pri pacientih z okvaro hrbtenjače in pri zdravih osebah  – pregled literature

dr. Urška Puh

dr. Darja Rugelj

Janez Špoljar, mag. fiziot.

Ne

11400373

Valentina Wolf

Ocenjevanje hoje pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo – pregled literature

dr. Urška Puh

dr. Darja Rugelj

dr. Daša Weber

Ne

11400365

Katja Stanonik

Vpliv ES posteriornega tibialnega živca na simptome urinske inkontinence – pregled literature

mag. Darija Šćepanović

dr. Darja Rugelj

mag. Sonja Hlebš

Ne

11400374

Živa Živic

Pojavnost mišično-kostnih okvar pri glasbenikih in glasbenicah – pregled literature

mag. Sonja Hlebš

dr. Darja Rugelj

dr. Palma Polona

Ne

11060601

Nada Zorn Herem

Dejavniki tveganja za pojav mišično-kostnih okvar pri baletnih plesalcih in plesalkah - pregled literature

mag. Sonja Hlebš

pred. Divjak Mojca

asist. Matej Ipavec

Ne

11400325

Sara Bezovnik

Slovenska priredba in razumljivost vprašalnika o z dokazi podprti praksi v fizioterapiji

mag. Sonja Hlebš

dr. Miroljub Jakovljević

dr. Palma Polona

Ne

11400344

Dejan Korošec

Učinkovitost FT postopkov pri obravnavi sindroma zapestnega prehoda – pregled literature

mag. Sonja Hlebš

somentor: asist. Matej Ipavec

dr. Miroljub Jakovljević

asist. Matej Ipavec

Ne

11300326

Anja Cfuta

FT obravnava pacienta po konservativnem zlomu proksimalnega dela nadlahtnice – poročilo o primeru zdravljenju sprednjega izpaha ramenskega sklepa z

pred. Mojca Divjak

mag. Sonja Hlebš

asist. Matej Ipavec

Ne

11500423

Ajla Badić

Konservativno zdravljenje pacienta z kalcinirajočega tendinitisa rotatorne manšete – poročilo o promeru

pred. Mojca Divjak

mag. Sonja Hlebš

asist. Matej Ipavec

Ne

Kategorija: Obvestila - fizioterapija - 1stopnja