Predstavitev študijskega programa

Odobrene teme diplomskih del Maj 2017

Številka indeksa Naslov Mentor Recenzent Član Etična komisija
11500285Tina Košir Učinki različnih terapevtskih postopkov pri proniranem stopalu – pregled literature dr. Renata Vauhnik dr. Darja Rugelj dr. Daša Weber Ne
Kategorija: Obvestila - fizioterapija - 1stopnja