Odobrene teme DD APRIL 2019

Številka indeksa Naslov Mentor Recenzent Član Etična komisija

11600374

Mark Koren

Uporabnost TMG v fizioterapiji – pregled literature

dr. Alan Kacin

somentor: asist. Matej Ipavec

mag. Sonja Hlebš asist. Matej Ipavec Ne

11600467

Blanka Resnik

Merske lastnosti lestvice za celovito oceno sprememb bolnikovega stanja – pregled literature

dr. Darja Rugelj

dr. Urška Puh

mag. Sonja Hlebš

Ne

11600272

Marko Stojanović

Fizioterapija s poudarkom na ekscentrični vadbi pri pacientu s kronično bilateralno patelarno tendopatijio – poročilo o primeru

dr. Alan Kacin

dr. Renata Vauhnik

asist. Matej Ipavec Ne

11600256

Manja Koces

Učinkovitost zdravljenja Ahilove tendopatije z udarnimi globinskimi valovi - pregled literature

dr. Renata Vauhnik

somentor: asist. Matej Ipavec

dr. Alan Kacin

asist. Matej Ipavec Ne

11400368

Špela Strajnar

Vpliv starosti in spola na največji respiratorni, ekspiratorni in nosni inspiratorni tlak pri zdravih preiskovancih- pregled literature dr. Lea Leonardis

dr. Miroljub Jakovljević

pred. Nina Hit Da

11600261

Nataša Mlakar

Sposobnosti tipanja študentov fizioterapije na ZF Ljubljana

mag. Sonja Hlebš

dr. Urška Puh

dr. Daša Weber Da

11100370

Iva Pajtler

Kompleksna dekognestivna terapija po operaciji raka dojke - pregled literature pred. Mojca Divjak

dr. Renata Vauhnik

pred. Nina Hit Ne

11600380

Pija Pukšič

Uporabnost funkcijske lestvice Hammersmith pri pacientih s spinalno mišično atrofijo dr. Lea Leonardis

dr. Urška Puh

asist Maja Petrič Da

11100344

Špela Mezeg

Povezanost antropometričnih značilnosti starejših odraslih z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja

Dr. Damjan Slabe

somentor: dr. Miroljub Jakovljević

somentorica: asist. Eva Dolenc

pred. Nina Hit

dr. Miroljub Jakovljević

Da

11700332

Teja Pivk

Vliv uporabe izkašljevalnika in ne-invazivne mehanske ventilacije na preživetje bolnikov z amiotrofično lateralno sklerozo dr. Lea Leonardis

dr. Darja Rugelj

asist Maja Petrič Da
Številka indeksa Naslov Mentor Recenzent Član Etična komisija

11400383

Jan Grum

Vpliv lokalne vibracije dominantne roke na nekatere lokalne in sistemske fiziološke dejavnike pri delu z računalniško miško

dr. Nejka Potočnik

somentor.:dr. Miroljub Jakovljević

mag. Sonja Hlebš dr. Miroljub Jakovljević Da

 

Kategorija: Obvestila - fizioterapija - 1stopnja

Odobrene teme DD MAR 2019

Številka indeksa Naslov Mentor Recenzent Član Etična komisija

11700447

Jakob Jesih

Učinkovitost preventivnih vadbenih programov za zmanjšanje pojavnosti poškodb gležnja v košarki – pregled literature

dr. Alan Kacin

somentor: dr. Matej Drobnič

dr. Renata Vauhnik dr. Matej Drobnič Ne

11600376

Simon Navodnik

Vpliv transkutane električne stimulacije na artrogeno inhibicijo štiri glave stegenske mišice – pregled literature

dr. Darja Rugelj

somentorica: dr. Daša Weber

dr. Alan Kacin

dr. Daša Weber Ne

11600251

Nina Čelofiga

Merske lastnosti testa devetih zatičevpri pacientih z MSin po možganski kapi - pregled literature

dr. Urška Puh

dr. Miroljub Jakovljević

dr. Polona Plama Ne

11600280

Špela Berlot

Primerjava akutnih učinkov aktivnih in ostalih tehnik raztezanja na obseg gibljivosti - pregled literature

dr. Urška Puh

somentorica: dr. Polona Plama

dr. Miroljub Jakovljević

dr. Polona Plama Ne

11500273

Valentina Dobovičnik

Vpliv elastičnih lepilnih trakov na povečanje gibljivosti hrbtenice in izboljšanje funkcije pri osebah s kronično nespecifično bolečino v spodnjem delu hrbta - pregled literature

dr. Renata Vauhnik

somentorica: dr. Polona Plama

mag. Sonja Hlebš

dr. Polona Plama Ne

11700341

Eva Žura

Fizioterapija pri poškodbah meniskov kolenskega sklepa - pregled literature

dr. Renata Vauhnik

mag. Sonja Hlebš

asist. Marko Macuh Ne

11600378

Rok Šmejic

Dolgoročni učinki konservativne obravnave po popolnem pretrganju sprednje križne vezi pri mladih aktivnih odraslih - pregled literature

dr. Renata Vauhnik

mag. Sonja Hlebš

dr. Daša Weber Ne

11600254

Anja Hudej

Vpliv stabilizacije trupa na ravnotežje pri starejših odraslih, ki vadijo pilates - pregled literature dr. Darja Rugelj mag. Darija Šćepanović dr. Daša Weber Ne
Kategorija: Obvestila - fizioterapija - 1stopnja

Odobrene teme DD JAN 2019

Številka indeksa

Naslov

Mentor

Recenzent

Član

Etična komisija

11600253

Maja Ferlan

Učinkovitost vadbe z navidezno resničnostjo za izboljšanje funkcije zgornjega uda pri pacientih po možganski kapi - pregled literature

dr. Urška Puh

dr. Darja Rugelj

asist. Matej Ipavec

Ne

11700334

Špela Princ

Dejavniki tveganja za poškodbe kolenskega sklepa pri alpskih smučarjih - pregled literature

dr. Renata Vauhnik

mag. Sonja Hlebš

dr. Polona Palma

Ne

 

Kategorija: Obvestila - fizioterapija - 1stopnja

Odobrene teme DD FEB 2019

Številka indeksa Naslov Mentor Recenzent Član Etična komisija

11600268

Eva Rezar

Učinki miofacsialnih tehnik na prožilne točke zgornjih snopov mišice trapezius – pregled literature

mag. Sonja Hlebš

somentor: asist. Matej Ipavec

dr. Miroljub Jakovljević asist. Matej Ipavec Ne

16000375

Sabina Kotnik

Učinki uporabe mobilnih aplikacij pri zdravljenju kronične bolečine v križu – pregled literature

mag. Sonja Hlebš

dr. Urška Puh

dr. Daša Weber Ne

11600369

Petra Flego

Vadba za izboljšanje jakosti mišic spodnjih udov pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo - pregled literature

dr. Urška Puh

somentorica: dr. Polona Plama

dr. Alan Kacin

dr. Polona Plama Ne

1190250

Sara Lavrenčič

Učinki funkcionalne električne stimulacije na funkcijo zgornjega uda pri pacientih z okvaro hrbtenjače - pregled literature

dr. Urška Puh

dr. Darja Rugelj dr. Daša Weber Ne

11600296

Matic Sešek

Ugotavljanje učinka tal in učinka stropa modificirane slovenske različice mini-best testa za oceno ravnotežja pri starejših odraslih dr. Darja Rugelj

dr. Urška Puh

Marko Rudolf, dipl. fiziot. Da

 

Kategorija: Obvestila - fizioterapija - 1stopnja

Odobrene teme DD DEC 2018

Odobrene teme diplomskih del sprejetih na rednem sestanku Katedre za fizioterapijo, dne 4.12.2018

 

Številka indeksa Naslov Mentor Recenzent Član Etična komisija

11400327

Katja Cerar

Vpliv nošenja težkih šolskih torb držo otrok - pregled literature dr. Renata Vauhnik mag. Sonja Hlebš dr. Daša Weber Ne

11600373

Nina Končan

Učinki terapije z udarnimi globinskimi valovi na lateralni epikodnilitis - pregled literature

dr. Renata Vauhnik

somentorica: dr. Daša Weber

dr. Miroljub Jakovljević dr. Daša Weber

Ne

11600411

Tim Gumilar

Primerjava stoječega in sedečega načina dela na mehanske obremenitve hrbtenice - pregled literature

dr. Alan Kacin

somentorica:Andrea Backović-Juričan

dr. Renata Vauhnik

Andrea Backović-Juričan Ne

11600277

Nina Zdolšek

Učinki udarnih globinskih valov na celjenje zapletenih ran pri sladkornih bolnikih - pregled literature dr. Miroljub Jakovljević

dr. Alan Kacin

dr. Daša Weber Ne

11600270

Tina Smerke

Slovenski prevod in razumljivost Minnesota vprašalnika o zadovoljstvu

dr. Miroljub Jakovljević

somentorica: pred. Tina Levc

mag. Sonja Hlebš pred. Tina Levc Ne
Kategorija: Obvestila - fizioterapija - 1stopnja