Povezave

Povezave

Oddelek za delovno terapijo
Katedra za delovno terapijo

Kodeks_etike_ZDTS

Nekatera delovnoterapevtska združenja, organizacje doma in v tujini:


Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

Združenje za senzorno integracijo - http://senzornaintegracijaslovenija.weebly.com/

Hrvatska udruga radnih terapeuta - http://www.hurt.hr/

The American Occupational Therapy Association - http://www.aota.org/

British Association of Occupational Therapists - http://www.cot.co.uk/Homepage/

Ergo Austria - http://www.ergoaustria.at/oeffentlicher-bereich/home/

Associazione Italiana del terapisti occupazionali - http://www.aito.it/riv1home.htm

Deutscher verband der ergotherapeuten - http://www.dve.info/

Canadian Association of Occupational therapists - http://www.dve.info/

 

Delovnoterapevtske revije

1.   The American Journal of Occupational Therapy
2.   Canadian Journal of Occupational Therapy
3.   Australian Occupational Therapy Journal
4.   Scandinavian Journal of Occupational Therapy
5.   British Journal of Occupational Therapy
6.   Journal of Occupational Science
7.   Occupational Therapy International
8.   International Journal of Therapy and Rehabilitation
9.   OTJR, Occupation, rehabilitation and health

Kategorija: Študij - delovna terapija