Kontakti

PREDSTOJNICA ODDELKA ZA BABIŠTVO
viš. pred. Teja Škodič Zakšek dipl. ing. rad., dipl. bab., MSc

Namestnica predstojnice
doc. dr. Anita Jug Došler dipl.vzg., univ.dipl.ped.

VODJA KATEDRE ZA BABIŠTVO
doc. dr. Ana Polona Mivšek dipl.bab.

 _____________________________________________________

KOORDINATOR KLINIČNEGA USPOSABLJANJA
asist. mag. Metka Skubic dipl.bab.,univ.dipl.ped.

____________________________________________________

ODDELČNI ERASMUS KOORDINATOR

asist. Petra Petročnik dipl.bab. MSc

____________________________________________________

MENTOR 1. LETNIKA
asist. Petra Petročnik dipl.bab. MSc

MENTOR 2. LETNIKA
asist. mag. Metka Skubic dipl.bab.,univ. dipl.ped.

MENTOR 3. LETNIKA
asist. Tita Stanek Zidarič dipl.bab., MSc., IBCLC

 

 

 

Kategorija: Predstavitev - babištvo