Predstavitev oddelka

Predstojnik oddelka za sanitarno inženirstvo
doc. dr. Rok Fink

Namestnik predstojnika oddelka
pred. dr. Jelena Ficzko

Vodja katedre za zdravstveno ekologijo in nadzorstvo
izr. prof. dr. Borut Poljšak

Vodja katedre za javno zdravje
doc. dr. Damjan Slabe

Vodja katedre za biomedicino v zdravstvu
doc. dr. Raja Gošnak Dahmane

Vodja katedre za zdravstveno in sanitarno mikrobiologijo
doc. dr. Karmen Godič Torkar

Koordinator strokovne prakse I: asist. dr. Romana Krištof, dipl. san. inž.
Koordinator strokovne prakse II: doc. dr. Andrej Ovca, dipl. san. inž.
Koordinator strokovne prakse III: doc. dr. Martina Oder, dipl. san. inž.
Koordinator strokovne prakse IV: viš. pred. dr. Gregor Jereb, dipl. san. inž.viš. pred. mag. Katarina Kacjan Žgajnar, dipl. san. inž.

Od ustanovitve leta 1964 na takratni Višji šoli za zdravstvene delavce do leta 1982 se je imenoval oddelek za sanitarne tehnike, nato se je preimenoval v oddelek za sanitarno delo, od leta 1993 dalje pa se imenuje oddelek za sanitarno inženirstvo. 


Predstojniki oddelka skozi zgodovino:

1964 – 1968    Stanko Lajevec
1968 – 1969    Milko Križman
1969 – 1972    Cveto Klofutar
1972 – 1979    Ivan Kastelic
1979 – 1981    Tone Strojin
1981 – 1991    Kristina Likar
1991 – 1998    Martin Bauer
1998 – 2000    Nevenka Ferfila
2000 – 2006    Kristina Likar
2006 – 2008    Mojca Jevšnik
2008 – 2014    Damjan Slabe
2014 -              Rok Fink

Obvestila

Kategorija: Predstavitev - sanitarno inženirstvo

Obvestila - SI