DELOVNA TERAPIJA – STROKA SEDANJOSTI
ZBORNIK PRISPEVKOV Z RECENZIJO, 2. februar 2012 
Zdravstvena fakulteta | Raziskovalni inštitut