Posvetovanje:
Celostna obravnava starostnikov
November 2006 
Visoka šola za zdravstvo | Raziskovalni inštitut