POSVETOVANJE Aktivno in zdravo staranje
Zbornik predavanj, 10. marec 2011 
Zdravstvena fakulteta | Raziskovalni inštitut