Raziskovalni dan 2009
Zbornik predavanj, 3. december 2009 
Zdravstvena fakulteta | Raziskovalni inštitut