Posvetovanje:
Biomehanika v zdravstvu
Zbornik predavanj, 1. december 2008 
Visoka šola za zdravstvo | Raziskovalni inštitut