Projekti v teku

MEDNARODNI PROJEKTI

Horizont 2020 

EdiCitNet, Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities

Koordinator: Technische Universitaet Berlin, Nemčija

Odgovorni nosilec na UL ZF: izr. prof. dr. Tjaša Bulc  

Trajanje: 2018 - 2023


COST 

Circular City Re.Solution, Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city

Koordinator: BOKU University of Natural Resources and Life Sciences, Avstrija

Odgovorni nosilec na UL ZF: izr. prof. dr. Tjaša Bulc  

Trajanje: 2018 – 2022


Horizont 2020 (FETOPEN-01-2016-2017)

Ves4US, Extracellular vesicles from a natural source for tailor-made nanomaterials

Koordinator: Consiglio Nazionale delle Richerche, Italija 

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Veronika kralj - Iglič 

Trajanje: 2018 - 2021


ERASMUS+ (KA203 - Strategic Partnerships for higher education)

PreconNet, Preconceptional Health of Youth, bridging the gap in and through education Tampere

Koordinator: University of Applied Sciences, Finska  

Odgovorni nosilec na UL ZF: doc. dr. Ana Polona Mivšek  

Trajanje: 2018 - 2020


 ERASMUS+ (KA203 - Strategic Partnerships for higher education)

DigiNurse, Learning ICT Supported Nursing for Self-Management of Patients

Koordinator: Tampere University of Applied Sciences, Finska

Odgovorni nosilec na UL ZF: mag. Marija Milavec Kapun  

Trajanje: 2017 – 2020


ERASMUS+ (KA203 - Strategic Partnerships for higher education)

AQU@TEACH, Innovative educational tools to promote learning among European students using aquaponics

Koordinator: University of Greenwich, ZK

Odgovorni nosilec na UL ZF: izr. prof. dr. Tjaša Bulc  

Trajanje: 2017 - 2020


 ERASMUS+ (KA202 Project with multiple beneficiaries)

DIEBLEMORAD, Design, Implementation and Evaluation of a Blended Mobility countinuous education course for radiographers

Koordinator: Odisee vzw, Belgija  

Odgovorni nosilec na UL ZF: Tina Starc, MSc 

Trajanje: 2017 - 2019


 COST 

AMICI, Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases 

Koordinator: Zuyd University of Applied Sciences, Nizozemska 

Odgovorni nosilec na UL ZF: doc. ddr. Klemen Bohinc  

Trajanje: 2016 - 2020


COST 

EUROCAROTEN, European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health 

Koordinator: Universidad de Sevilla, Španija 

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Polonca Trebše

Trajanje: 2016 - 2020 ARRS RAZISKOVALNI PROGRAMI

 P2-0250, Metrologija in biometrični sistemi 

Vodja: prof. dr. Štruc Vitomir

Odgovorni nosilec na UL ZF: izr. prof. dr. Janez Žibert

Trajanje: 2018 - 2023   


 P3-0388, Mehanizmi varovanja zdravja 

Vodja: izr. prof. dr. Griessler Bulc Tjaša

Trajanje: 2014 - 2020  

LETNO POROČILO O REZULTATIH RAZISKOVALNEGA PROGRAMA ZA LETO 2018


 P5-0018, Sistemi za podporo odločanju v elektronskem poslovanju

Vodja: prof. dr. Pucihar Andreja

Odgovorni nosilec na UL ZF: doc. dr. Andrej Starc

Trajanje: 2004 - 2018ARRS RAZISKOVALNI PROJEKTI

J1-9162, Neurotoksičnost ali neuroprotektivnost nanomaterialov: vpliv biokorone

Vodja: prof. dr. Damjana Drobne

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Veronika Kralj Iglič  

Trajanje: 2018 – 2021


 V3-1722, Poskus interpretacije rezultatov biomonitoringa v povezavi s podatki o onesnaženosti okolja, s poudarkom na onesnaženosti zraka in oceni potencialnih vplivov teh onesnažil na zdravje prebivalcev 

Vodja: prof. dr. Horvat Milena 

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Polonca Trebše  

Trajanje: 2018 – 2019


J2-8166 , Anizotropni magnetni nanodelci za magneto-mehansko zdravljenje raka

Vodja: prof. dr. Makovec Darko 

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Veronika Kralj Iglič  

Trajanje: 2017 – 2020


 J2-8169, Piezoelektrični biomateriali za regeneracijo s pomočjo elektro-stimulacije 

Vodja: prof. dr. Vukomanović Marija 

Odgovorni nosilec na UL ZF: prof. dr. Veronika Kralj Iglič  

Trajanje: 2017 – 2020


J2-8162 , Zapiranje snovnih poti pri čiščenju komunalnih odpadnih voda z zelenimi tehnologijami

Vodja: izr. prof. dr. Griessler Bulc Tjaša  

Trajanje: 2017 – 2020ARRS PROJEKTI MEDNARODNEGA SODELOVANJA

Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Japonsko

Interakcije med nabitimi delci in lipidnimi membranami 

Vodja: doc. ddr. Klemen Bohinc  

Trajanje: 2018 – 2020NACIONALNI PROJEKTI (DRUGI)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021
 
Naziv: MUL 2018-2021
 
Trajanje: 2018-2021
 
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
 
ESS 4

 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 

Naziv: Zdravju prijazna uporaba šolske torbe in ureditev šolarjevega delovnega okolja

Vodja: pred. dr. Alenka Oven 

Trajanje: 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija


 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 

Naziv: Tudi s pomočjo fotografij se lahko usposabljamo za nudenje prve pomoči

Vodja: viš. pred. Robert Sotler

Trajanje: 2019

Slikovni priročnik za učenje prve pomoči

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 2. odpiranje

Naziv: Alternativna trikotna ruta

Vodja: doc. dr. Damjan Slabe

Trajanje: 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 2. odpiranje

Naziv: Renesansa stare dame

Vodja: viš. pred. mag. Nevenka Ferfila 

Trajanje: 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 2. odpiranje

Naziv: Odprtokodne programske rešitve za izvedbo sistema PACS

Vodja: izr. prof. dr. Janez Žibert

Trajanje: 2019

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Logotipi PKP kopija

 

Kategorija: Raziskovanje - Raziskovalni inštitut